Znam narządy wewnętrzne - Narządy wewnętrzne człowieka

Narządy wewnętrzne człowieka. Narządy wewnętrzne. Dzięki quizowi uczeń utrwala wiedzę o budowie człowieka i położeniu narządów wewnętrznych.