Wewnętrzna krzyżówka - Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii. Narządy wewnętrzne. Uczeń wpisuje hasła dotyczące budowy wewnętrznej człowieka w diagram krzyżówki, a następnie odczytuje hasło.