Skóra - Budowa i funkcje skóry

Narządy. Uczeń zaznajamia się z informacjami dotyczącymi skóry - jej budową i funkcjami.