Kosmiczne litery - Zadania z literkami

Zadania z literkami. Zadaniem ucznia jest zliczanie liter, głosek lub sylab w podanych wyrazach, a następnie wybranie poprawnej odpowiedzi.