Arktyka: niedźwiedź polarny, lis, sowa śnieżna, renifer. - Zwierzęta w Arktyce

Zwierzęta w Arktyce. Quiz prezentujący zwierzęta, które żyją w Arktyce - obszarze otaczającym Biegun Północny. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie luk w informacjach dotyczących zwierząt. Uczeń dowiaduje się jak żyją morsy, niedźwiedzie polarne, lisy polarne, sowy śnieżne i renifery.