Rozpoznaję ptaki - Informacje o ptakach

Informacje o ptakach - gra typu "memory". Uczeń odkrywa karty i łączy w pary obrazek przedstawiający ptaka z jego nazwą. Dzięki temu quizowi uczeń może sprawdzić swoje umiejętności rozpoznawania różnych gatunków ptaków.