Miesiące - Miesiące po angielsku

Miesiące po angielsku. Uczeń poznaje nazwy miesięcy w języku angielskim. Ćwiczy ich kolejnośc i poprawną wymowę.