Zdobywcy Wiedzy to:

 • Ponad 10 000 gier, quizów i testów z czterech dziedzin edukacji wczesnoszkolnej
 • Nowoczesne, multimedialne narzędzie edukacyjne wspierające uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Nauka przez aktywne działanie w środowisku multimedialnym
 • Motywacja do nauki dzięki przyznawanym odznakom i rankingom uczestników
 • Nauka obsługi komputera, tabletu i smartfona
 • Rozwój samodzielności ucznia
 • Nauka wykorzystywania multimediów w nauce
 • Wiele godzin świetnej zabawy w superbohaterskiej oprawie

Zdobywcy Wiedzy dla dzieci i rodziców to przede wszystkim:

 • Nauka przez zabawę
 • Postępy w zakresie języka polskiego, matematyki, przyrody oraz języka angielskiego
 • Zrozumienie materiału przez aktywne działanie w środowisku multimedialnym
 • Wzmocnienie umiejętności logicznego myślenia i dedukcji
 • Samodzielność w zdobywaniu wiedzy
 • Rozwój umiejętności korzystania z multimediów podczas nauki
 • Kontrola postępów w nauce, motywacja do osiągania kolejnych celów, a nawet zadawanie pracy domowej
Zdobywcy Wiedzy to świetne narzędzie dla rodzica i nauczyciela
WYPRÓBUJ DEMO 

Zdobywcy Wiedzy gwarantują nauczycielom i uczniom:

 • Zgodność materiałów z nową podstawą programową MEN
 • Bardzo intuicyjną i łatwą obsługę platformy edukacyjnej
 • Zgodność progresji materiału z programem szkolnym
 • Ćwiczenia do wielu przedmiotów w jednym miejscu
 • Kontrolę postępów uczniów przez konto nauczycielskie
 • Zadawanie i sprawdzanie pracy domowej kilkoma kliknięciami
 • Bogate zaplecze kart pracy i pomocy naukowych
Zdobywcy Wiedzy - interaktywna platforma edukacyjna
WYPRÓBUJ DEMO 

Matematyka

Każdy uczeń dzięki interaktywnym, multimedialnym ćwiczeniom zrozumie matematykę i nauczy się liczyć, określać zbiory, rozróżniać figury geometryczne, będzie umiał stosować jednostki wagi i miary oraz używać kalendarza i zegara. Zdobywcy Wiedzy gwarantują, że matematyka wcale nie musi być nudna!

Matematyka

Język polski

Przez rozwiązywanie interaktywnych quizów i gier uczniowie poznają tajniki ortografii i gramatyki języka polskiego. Dzieci nauczą się rozróżniać litery, głoski i sylaby, czy też rozpoznawać części mowy, a także opanują do perfekcji prawidłowe użycie zasad ortograficznych. Nasza platforma może być również nieocenioną pomocą w przypadku występowania dysleksji czy dysortografii.

Język Polski

Przyroda

Quizy, testy i gry edukacji przyrodniczej nauczą dzieci rozpoznawać różne gatunki roślin i zwierząt, poznawać zjawiska atmosferyczne, krajobrazy Polski. Zadania z przyrody to również wiele informacji o krajach i miastach Polski i Europy, o kontynentach i kosmosie. Dzięki temu dziecko wiele nauczy się o otaczającym go świecie i z chęcią będzie odkrywało kolejne zakamarki przyrody.

Przyroda

Język angielski

Znajomość języka angielskiego to dziś kluczowa umiejętność, dlatego warto, aby dzieci uczyły się tego języka już od najmłodszych lat. Zdobywcy Wiedzy oferują całą gamę multimedialnych quizów, dzięki którym każde dziecko pozna znaczenie, wymowę i pisownię słów i zwrotów do kilkunastu tematów. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom uczniowie rozwiną umiejętność rozumienia ze słuchu, pisania, prowadzenia krótkich dialogów oraz będą aktywnie używać podstawowych struktur gramatycznych.

Język Angielski

Poznaj naszą platformę i zobacz nasze quizy.

WYPRÓBUJ DEMO 

Zdobywcy Wiedzy motywują do nauki!

Nauka przynosi najlepsze efekty, jeżeli uczeń jest zaangażowany i zmotywowany do zdobywania wiedzy. Zdobywcy Wiedzy umożliwiają rywalizację z innymi użytkownikami platformy, co zachęca do regularnego rozwiązywania ćwiczeń. Motywacja wzrasta również dzięki możliwości otrzymywania odznak za szczególne osiągnięcia, najlepsi mogą uzyskać nawet medalowe miejsca w tygodniowych i miesięcznych rankingach ogólnych lub przedmiotowych. Nasza platforma edukacyjna oferuje również system grywalizacji, który umożliwia nauczycielom organizowanie konkursów, analizę wyników i nadzorowanie pracy uczniów.

Zdobywcy Wiedzy odznaki za postępy w nauce

Nasi partnerzy:

Experymentarium HopSala - Dziecięcy Klub Sportowy New Boogie Down School Akademia Nauki i Rozwoju PIĘKNY UMYSŁ Akwarium Gdyńskie MIR - PIB

©2016- Zdobywcy Wiedzy