Sportowy notes - Angielskie nazwy sportów

Angielskie nazwy sportów. Poznanie nazw aktywności sportowych. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych wyrażeń. Słownictwo wykorzystane w quizie: play tennis, play basketball, play volleyball, sail, climb mountains, surf the net, read books, do karate, do judo.