Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Jakie ćwiczenia interaktywne są na platformie ZdobywcyWiedzy.pl?


Informacje ogólne
Rysunek wyjaśniający znaczenie symboli graficznych stosowanych jako przyciski w quizach interaktywnych na platformie ZdobywcyWiedzy.pl

Przeciągnij
Grafika obrazująca, jak obsługiwać quiz interaktywny typu - Przeciągnij i upuść

Wpisz
Rysunek wyjaśnia, jak obsługiwać quiz interaktywny typu - Wpisz odpowiedź

Wybierz
Obrazek przedstawia, jak obsługiwać quiz interaktywny typu - Wybierz jeden z kilku

Wybierz kilka
Grafika objaśnia, jak obsługiwać quiz interaktywny typu - Wybierz kilka odpowiedzi

Połącz liniami
Rysunek przedstawia, jak obsługiwać quiz interaktywny typu - Połacz liniami

Krzyżówka
Schemat prezentuje, jak obsługiwać quiz interaktywny typu - Krzyżówka

Wykreślanka
Grafika PREZENTUJE, jak obsługiwać quiz interaktywny typu - Wykreślanka