Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Jak motywować uczniów do nauki na platformie ZdobywcyWiedzy.pl?


Wyniki
Schemat przedstawia sposób motywowania użytkowników platformy ZdobywcyWiedzy.pl przez prezentację rankingów

Moje osiągniecia
Rysunek prezentuje, jak platforma ZdobywcyWiedzy.pl motywuje użytkowników do nauki przez przyznawanie odznak

Diamenty
Grafika pokazuje, w jaki sposób są nagradzani użytkownicy platformy ZdobywcyWiedzy.pl za rozwiązywanie quziów - przez przyznawanie punktów w formie diamentów