Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

SPORT - karty pracy

Karty pracy do nauki przez dzieci angielskich słówek z tematu SPORT

Tematyczne karty pracy do pobrania i wydruku uzupełniają quizy interaktywne dostepne na naszej platformie edukacyjnej. Poznaj angielskie nazwy dyscyplin, aktywności i akcesoriów sportowych oraz ćwicz gramatykę z wykorzystaniem słownictwa sportowego.

Uzupełnij nazwy aktywności sportowych - Can + aktywności sportowe - SPORT - karty pracy

Can + aktywności sportowe

Uzupełnij nazwy aktywności sportowych

Jaka aktywność sportowa pasuje do czasownika "can"?

Zadaniem ucznia na tej karcie pracy jest uzupełnienie na podstawie ilustracji - nazwami aktywności sportowych - luk w zdaniach. We wszystkich zdaniach jest użyty czasownik modalny "can", więc uczniowie powtarzają zarówno słownictwo sportowe, jak też użycie tego czasownika modalnego.

Uzupełnij czynności sportowe - Can't - Karty pracy

Can't + czynności sportowe

Wpisz nazwy czynności sportowych

Jakiej czynności sportowej brakuje w zdaniu z "can't"?

Zadaniem ucznia w tym ćwiczeniu jest wpisanie, na podstawie rysunków, brakujących w zdaniach nazw czynności sportowych. We wszystkich zdaniach jest użyty czasownik modalny w formie przeczącej "can't". Karta pracy umożliwia powtórkę słownictwo sportowego oraz użycia czasownika modalnego.