Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Clothes - basic level

Ubrania poziom podstawowy

Ćwiczenia interaktywne z zakresu słownictwa, wyrażeń i zwrotów angielskich. Materiał edukacyjny dla klas 0-3 szkoły podstawowej.

W mojej szafie

W mojej szafie

Angielskie nazwy ubrań

Angielskie nazwy ubrań. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków związanych z ubraniami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper.

Memory w szafie

Memory w szafie

Gra słówka angielskie

Gra słówka angielskie. Gra typu memory. Uczeń grając utrwala nazwy ubrań i dodatków w języku angielskim. Uczeń odrywa karty i łączy w pary te, które przedstawiają to samo ubranie. Przy znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu. W grze można popełnić tylko 10 błędów! Słówka w grze: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper.
Utrwalenie nazw ubrań angielski - Zdjęcia z ubraniami - Clothes - basic level

Zdjęcia z ubraniami

Utrwalenie nazw ubrań angielski

Utrwalenie nazw ubrań angielski. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper.

Sukienka Asi

Sukienka Asi

Angielska rozsypanka literowa - ubrania

Angielska rozsypanka literowa - ubrania. Uczeń ćwiczy słownictwo związane z ubraniami poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper.
Angielski - Rozumienie ze słuchu - Temat UBRANIA

Posłuchaj i poznaj osobę po ubraniu!

Nazwy ubrań po angielsku

Nazwy ubrań po angielsku - ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie opisywanej osoby na podstawie jej ubrania. Słownictwo w quizie: dress, sunglasses, trousers, hat, blouse, skirt, top, shoes, shirt, jeans, t-shirt, shorts.

Angielski - Dialogi ze słówkami do tematu UBRANIA

Nazwy ubrań po angielsku

Dialogi po angielsku dla dzieci

Nazwy ubrań w angielskich dialogach dla dzieci. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "ubrania". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.

Mistrz klawiatury

Mistrz klawiatury

Pisanie po angielsku dla dzieci. Ubrania

Pisanie po angielsku dla dzieci. Ubrania. Uczeń ćwiczy pisownię nazw ubrań i dodatków w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. Słówka w grze: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper, trousers, boots, trainers, tracksuit, hoodie.
Klocki z ubraniami

Klocki z ubraniami

Układanie wyrazów z liter po angielsku

Układanie wyrazów z liter po angielsku. Uczeń ćwiczy pisownię nazw ubrań i dodatków w języku angielskim układając na czas ich nazwy z klocków. Słówka w grze: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper.

W co się ubieramy?

W co się ubieramy?

Angielski pytania o ubiór

Angielski pytania o ubiór. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy odpowiadanie na pytanie: "What are you wearing?" , "What is he/she wearing"?
Żółty kapelusik

Żółty kapelusik

Pytania o ubranie język angielski

Pytania o ubranie język angielski. Uczeń ćwiczy opisywanie ludzi z użyciem konstrukcji: "He/She's wearing.....". Zadaniem ucznia jest sformułowanie ustnie zdań pokazanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi uczeń ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i ją jeszcze raz powtórzyć.