Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

;
Głoski, litery, dwuznaki Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Nauka liter, głosek i dwuznaków.

Ćwiczenia edukacyjne online dla dzieci. Dziecko nauczy się rozpoznawać oraz nazywać litery, głoski i dwuznaki.

Litera, głoska, dwuznak

Litery i głoski

Litery i głoski. Rozróżnianie liter, sylab i dwuznaków. Quiz zawiera prezentację, która uczy rozpoznawać i rozróżniać od siebie litery, głoski i dwuznaki. Po zapoznaniu się z prezentacją uczeń wykonuje ćwiczenie polegające na określaniu liczby liter, głosek i dwuznaków w podanych wyrazach.

0
...
?

Pola prezentuje sylaby

Co to jest sylaba

Co to jest sylaba. Nauka dzielenia na sylaby. Quiz zawiera prezentację multimedialną, która wyjaśnia, czym jest sylaba oraz uczy rozróżniać sylaby otwarte i zamknięte. Po zapoznaniu się z prezentają zadaniem ucznia jest wykonanie ćwiczenia na określenie ilości i rodzaju sylab występujących w podanych wyrazach.

0
...
?

Sowie mądrości

Litery, sylaby, dwuznaki

Litery, sylaby, dwuznaki. Rozróżnianie liter, sylab i dwuznaków. Ćwiczenie interaktywne, w którym zadaniem ucznia jest wyszukanie w rozsypance liter, sylab i dwuznaków oraz przeniesienie ich do odpowiedniego zbioru.

0
...
?

Dary sadu

Sylaby otwarte i zamknięte

Sylaby otwarte i zamknięte. Nauka dzielenia na sylaby. Quiz interaktywny polegający na przyporządkowaniu podanych sylab do zbioru sylab otwartych lub zamkniętych.

0
...
?

Sylabowy teatrzyk

Liczba sylab w wyrazach

Liczba sylab w wyrazach. Nauka dzielenia wyrazów na sylaby. Ćwiczenie multimedialne, typu "połącz liniami", w którym zadaniem ucznia jest policzenie ilości sylab w podanych wyrazach i udzielenie odpowiedzi poprzez połączenie liniami wyrazów ze wskazanymi cyframi.

0
...
?

Sylaby w ogrodzie

Podział na sylaby

Podział na sylaby. Nauka dzielenia wyrazów na sylaby. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie brakujących sylab w podanych wyrazach. W tym celu uczeń ma wybrać sylaby z rozsypanki sylabowej i przenieść je w puste miejsca, aby utworzyły wyraz.

0
...
?

Literkowy rajd

Głoski i sylaby

Głoski i sylaby. Rodzaje głosek i sylab. Quiz interaktywny, w którym uczeń zgodnie z poleceniem i dołączoną grafiką wpisuje w luki samogłoski, spółgłoski, dwuznaki, sylaby otwarte i zamknięte. Zadania typu wpisz pojawiają się na planszy interaktywnego miasta, po którym uczeń podróżuje samochodem, przy czym ma okazję zdobyć wiadomości dotyczące najważniejszych przepisów drogowych.

0
...
?

Brawo! Masz nową odznakę!

Brawo! Zdobyłeś odznakę!

lub