Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Karty pracy: E K Y J S D

Dziecko uczy się pisać pierwsze litery

Pierwsze pisanie jest folderem obejmującym zestaw kart pracy przeznaczonych do nauki pisania liter z szeregu: EKYJSD. Karty stanowią pomoc edukacyjną gotową do pobrania w formie PDF i wydrukowania. Na każdej z kart znajduje się liniatura, w której uczeń pisze po śladzie i bez niego oraz prezentacja litery.

Co zrobić, by nauka pisania pierwszych liter była bardziej efektywna?

Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy warto połączyć z rozwiązywaniem powiązanych z nimi testów interaktywnych. Powoli to uczniowi utrwalić świeżo zdobyte informacje na temat alfabetu oraz liter, z których się składa.

Pismo szkolne

Jak efektywnie trenować szkolne pismo?

Litera "e-E" jak EMIL

Nauka pisma szkolnego - wielkie i małe „e”

Pismo szkolne to karta pracy rozwijająca umiejętność pisania małej i wielkiej litery "e". Karta ta zawiera wzór pokazujący, jak pisać literę "e-E" , kolorowankę oraz przeznaczone dla dzieci ćwiczenia kaligraficzne na liniaturze. Zadania te opierają się na pisaniu po śladzie oraz bez śladu w liniaturze pojedynczych liter lub dwóch liter z zachowaniem zasady prawidłowego łączenia. Uczeń ma odwzorować ciągi literowe takie jak: em, el, et, me, le, a po opanowaniu tej umiejętności może przejść do zadań trudniejszych, np. jak zapisywanie całego wyrazu, a następnie przepisywnie prostego zdania „To Ala i Emil”.

Wykorzystanie materiałów portalu „ZdobywcyWiedzy.pl” w szkolnym treningu pisania

Pismo szkolne to karta pracy pasująca do wszystkich ćwiczeń interaktywnych z kategorii: litery z szeregu: E, K, Y, J, S, D - przykłady polecanych quizów multimedialnych można znaleźć, klikając "więcej" na górze strony lub strzałkę pod opisem karty pracy. Karta pracy jest odpowiednia dla uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z odręcznym pisaniem. Karta ta sprawia, że nauka pisania jest szybka i bardziej efektywna. Dodatkowo rozwija zdolności manualne iu łatwia opanowanie umiejętności koncentracji uwagi.

Pisanie w liniaturze

Ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania litery "k-K" w liniaturze

Litera "k-K" jak KOT

Jak nauczyć się prawidłowo pisać literę „k-K”?

Pisanie w liniaturze to arkusz do nauki pisania małej i wielkiej litery „k”. Arkusz umożliwia uczniom opanowanie umiejętności pisania małej i wielkiej litery "k", naukę poprawnego łączenia litery "k-K" z innymi literami: ka, ko, ke, ki, ak, a także trening pisania wyrazów: "kot", "kto", "kotek" oraz zdań: „Kto to? To kotek”. Ćwiczenia kaligraficzne na karcie pracy Pisanie w liniaturze polegają na pisaniu po śladzie i bez śladu. Do tej karty pracy pasują wszystkie zadania multimedialne z działu Szereg liter E, K, Y, J, S, D, - przykłady quizów multimedialnych można znaleźć, klikając "więcej" na górze strony lub strzałkę pod opisem karty pracy.

Trenuj pisanie w liniaturze z naszym portalem

Pisanie w liniaturze to umiejętność niezbędna w nauce pisania odręcznego. Niekiedy sprawia ona uczniom sporą trudność, gdyż wymaga zarówno doskonałej współpracy pomiędzy dłonią, a okiem, jak również dużych zdolności manualnych oraz precyzji i koncentracji na zadaniu. Portal ZdobywcyWiedzy.pl ułatwia uczniowi przyswojenie sobie zasad pisania w liniaturze oraz opanowanie praktycznej umiejętności zapisu litery „k-K”.

Ćwiczenia kaligraficzne

Ćwiczenia kaligraficzne dla dzieci wczesnoszkolnych

Litera "y-Y" jak YETI

Ćwiczenia kaligraficzne na małą i dużą literę "y-Y"

Karta ćwiczenia kaligraficzne zawiera prezentację zapisu litery y-Y, liniaturę do ćwiczeń oraz obrazek yeti do pokolorowania. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń kaligraficznego pisania w liniaturze zarówno pojedynczych liter, jak i łaczeń z literą "y": my, ty, ky yl, ym, yt, yk oraz wyrazów: koty, motyle, tyle. Ćwiczenia kaligraficzne utrwalają znajomość liter, rozwijają sprawność manualną , a także stanowią doskonały trening dokładności i wytrwałości.

Naucz dziecko pisać „yeti”

Ćwiczenia kaligraficzne mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w edukacji dzieci wczesnoszkolnych. Stanowią doskonała pomoc w nauce pisania oraz poznawania liter. Karta pracy ćwiczenia kaligraficzne jest częścią zestawu kart pracy do nauki pisania liter z szeregu liter E K Y J S D. Uczniowie mogą ćwiczyć umiejętność używania liter z tego szeregu również w dziale ćwiczeń interaktywnych - przykłady polecanych quizów multimedialnych można znaleźć, klikając "więcej" na górze strony lub strzałkę pod opisem karty pracy. 

Nauka pisania literek

Nauka pisania literek łatwa jak nigdy wcześniej

Litera "j-J" jak JOLA

Pomóż dziecku w nauce pisania liter

Umiejętność rozpoznawania i pisania liter to kompetencja, którą musi posiadać uczeń szkoły podstawowej. Każde dziecko zdobywa je w swoim własnym tempie - jedno szybciej, inne z nieco większym trudem. Proces ten można przyspieszyć dzięki odpowiednio dobranym pomocom dydaktycznym. Nauka pisania literek to zestaw ćwiczeń przeznaczonych dla ucznia 1 klasy szkoły podstawowej i służących do nauki pisania litery "j-J." Uczeń pisze w liniaturze czcionką szkolną z zachowaniem poprawnego zapisu łączeń z innymi literami. Dla ułatwienia ma on również możliwość pisania pojedynczej litery "j-J" oraz wyrazów zawierających tę literę po śladzie.

Abecadło bez tajemnic - uczeń poznaje litery

Ta karta pracy należy do grupy kart pracy dotyczących szeregu liter E K Y J S D. Umiejętność pisania litery "j-J" uczniowie mogą rozwinąć pracując również z ćwiczeniami interaktywnymi dla tego szeregu liter - przykłady polecanych quizów multimedialnych można znaleźć, klikając "więcej" na górze strony lub strzałkę pod opisem karty pracy. Sprawi to, że trening pisania liter będzie jeszcze efektywniejszy, a wiedza na temat alfabetu – pogłębiona.

Czcionka pismo elementarzowe

Czcionka pismo elementarzowe - pisanie litery "s-S"

Litera "s-J" jak SMOK

Naucz się pisać „sala smoka” z kartą Czcionka pismo elementarzowe

Czcionka pismo elementarzowe to szablon do nauki pisania małej i wielkiej litery "S". Uczeń ćwiczy na karcie pracy pisanie pojedynczej litery "s-S" oraz zapisywanie łączeń z tą literą: sa, so, se, sy, as a także przepisywanie całych wyrazów, np.: sala, smok, kask, statek. Karta pracy Czcionka pismo elementarzowe zawiera prezentację zapisu litery S oraz liniaturę z zarysem liter do pisania po śladzie. Po napisaniu pierwszych liter i wyrazów po śladzie uczeń ma możliwość pisania w liniaturze bez śladu.

Trening pisania – nie tylko litera „s-S”

Czcionka pismo elementarzowe jest materiałem dydaktycznym należącym do kart pracy z zakresu pisanie liter z szeregu E K Y J S D. Ten szereg liter można ćwiczyć również przy pomocy quizów interaktywnych - przykłady można znaleźć, klikając "więcej" na górze strony lub strzałkę pod opisem karty pracy. Wykonanie większej ilości ćwiczeń będzie miało pozytywny wpływ na rozwój zdolności manualnych oraz umiejętność skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu. Pomoże też uczniowi w lepszym zapamiętaniu poszczególnych liter oraz będzie stanowić doskonały wstęp do nauki pisania całych wyrazów, a następnie konstruowania prostych zdań.

Nauka pisania litery D

Pisanie litery "d-D" - jak pomóc dziecku w nauce?

Litera "d-D" jak DOM

Skuteczny trening pisania litery "d-D"

Nauka pisania litera  "d-D" to arkusz z liniaturą do ćwiczeń kaligraficznych, polegających na pisaniu pojedynczej małej i wielkiej litery "d-D" oraz jej łączeń z innymi literami: da, do, de, dy, ad a także zapisywaniu całych wyrazów: "dom", "dym", "domy" i "dymy". Karta ta jest przeznaczona do uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli dzieci wczesnoszkolnych, może też być wykorzystywana w domu przez uczniów, którzy chcą utrwalić i rozwinąć umiejętności zdobyte podczas szkolnych lekcji.

Litera D bez tajemnic

Nauka pisania litera "d-D" jest częścią zestawu kart pracy do nauki pisania liter z szeregu E K Y J S D. Wiele ćwiczeń na umiejętność rozpoznawania i używania litery "d-D" można znaleźć również w dziale ćwiczeń interaktywnych dotyczących tego samego szeregu liter - przykłady można znaleźć, klikając "więcej" na górze strony lub strzałkę pod opisem karty pracy. Atrakcyjna forma ćwiczeń sprawia, że poznawanie liter stanowi dlad  dzieci doskonałą zabawę, a wirtualne nagrody w postaci diamentów dodatkowo motywują je do nauki.