Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Karty pracy: R W U Ó P N

Na czym polega pisanie po śladzie?

Grupa kart pracy Pisanie po śladzie to zbiór szablonów przeznaczonych do nauki pisania w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Wypełniając je, dziecko uczy się pisania i rozpoznawania liter z szeregu: R,W,U,Ó,P,N. Zadaniem ucznia jest pisanie w liniaturze po śladzie pojedynczej litery, dwóch połączonych liter oraz wyrazów i zdań zawierających wybraną literę.

Uczeń ćwiczy pisanie po śladzie w liniaturze

Ćwiczenia znajdujące się na tych kartch pracy pomagają uczniowi trenować umiejętność pisania, rozwijają jego zdolności manualne oraz mają dodatni wpływ na zdolność skupiania uwagi. Efekty nauki będą jeszcze lepsze, jeśli dziecko rozwiąże też quizy rekomendowane do danej karty.

Pismo elementarzowe ćwiczenia

Ćwiczenia dotyczące pisma elementarzowego

Litera "r-R" jak RAK

Jak nauczyć się pisać „r”?

Pismo elementarzowe to gotowa do wydruku karta pracy przeznaczona do nauki pisania oraz rozpoznawania litery „r-R”. Zawiera zadania pomagające uczniowi pierwszej klasy szkoły podstawowej w poznaniu prawidłowego zapisu „R-r” oraz przećwiczenie umiejętności pisania tej litery. Na karcie pracy znajduje się liniatura do pisania po śladzie oraz bez niego. Uczeń pisze na niej kolejno: pojedynczą, małą i wielką literę „r-R”, literę „r-R” w połączeniu z innymi literami: ra, ro, re, ru, ar, or, a następnie przechodzi do trudniejszych zadań polegających na przepisywaniu całych wyrazów: „rak”, „ryk’, „rok”, „sroka” oraz zbioru kilku prostych wyrazów: „Rak, sroka i lis.” Jako nagroda za poprawne wykonanie ćwiczeń może posłużyć kolorowanka z obrazkiem.

Ćwicz pisanie z pismem elementarzowym

Pismo elementarzowe stanowi część zestawu kart pracy z szeregu R, W, U, Ó, P, N. Ćwiczenia polecane do wykonywania z tą kartą pracy można znaleźć, klikając przycisk "więcej" lub strzałkę poniżej. Dzięki ich wykonaniu, uczeń utrwali sobie wiadomości dotyczące całego szeregu liter oraz zyska możliwość dodatkowego treningu pisania ręcznego.

Szablon do pisania litery W

Szablon do nauki pisania dla uczniów szkoły podstawowej - litera W

Litera "w-W" jak WULKAN

Litera „w-W” - nauka alfabetu w szkole podstawowej

Szablon do nauki pisania litera „W” to arkusz z liniaturą, w której uczeń wpisuje wielką i małą literę „W” pojedynczo, w połączeniu z innymi literami: wa, wo, we, wy, aw oraz w wyrazach i całym zdaniu: „Wojtek ma rower”. Liniatura służy do pisania po śladzie i w pełni samodzielnie, bez śladu. Ćwiczenia z tego arkusza pozwalają uczniom pierwszej klasy szkoły podstawowej na szybkie zdobycie umiejętności pisania litery „w-W” i może być wykorzystywany zarówno w nauczaniu szkolnych, jak i stanowić pomoc w samodzielnej pracy ucznia wdomu.

Szablon ułatwiający trening pisania

Zgromadzone w szablonie zadania zostały dobrane tak, by rozwijały zdolności manualne dziecka i poszerzały jego wiedzę na temat alfabetu. Kliknij przycisk "wiecej" i zobacz ćwiczenia, których wykonanie jest rekomendowane w połączeniu z wypełnieniem Szablonu do nauki pisania litera „W”.

Nauka pisania litery u-U w liniaturze

Poznaj i naucz się pisać u-U!

Litera "u-U" jak UL

Jak nauczyć dziecko pisać literę u-U

Proszę wykorzystać do tego celu tę kartę pracy. Uczeń pisze w liniaturze po śladzie i bez śladu. Jego zadaniem jest pisanie wielkiej i małej litery, połączeń „u-U” z innymi literami: um, ul, ut, uk, uj, a następnie wyrazów: ul, kule, kura i zdania z tą literą: „To Ula, Ela i Ala”. Zadania są dopasowane do stopnia rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej i posiadają atrakcyjną formę, dzięki której nauka staje się wspaniała zabawą. Ponadto, pomagają uczniowi nabyć i rozwinąć umiejętności niezbędne w jego dalszej edukacji, tj.: zdolność skupiania uwagi, sprawność manualną oraz dokładność i spostrzegawczość.

Ćwiczenia na pisanie „u - U” w liniaturze

Karta pracy do pisania w liniaturze to jedna z kart należących do zestawu obejmującego szereg liter: R, W, U, ó, P, N. Można ją połączyć z rozwiązywaniem dowolnych ćwiczeń multimedialnych z kategori quizów dotyczących tego samego szeregu liter. Kilka propozycji po kliknięciu "więcej" lub strzałki poniżej. Pozwoli to dziecku na lepsze utrwalenie świeżo zdobytych wiadomości oraz przyśpieszy opanowanie umiejętności pisania.

Karta pracy do kaligrafii

Karta pracy służąca do kaligrafii na liniaturze

Litera "ó-Ó" jak ÓSEMKA

Uczeń uczy się pisać „ó - Ó”

Karta pracy do nauki kaligrafii to doskonała pomoc w nauce pisania, która jest jedną z podstawowych umiejętności, jakie musi opanować dziecko rozpoczynające naukę szkolną. Ćwiczenia na karcie pomagają uczniowi pierwszej klasy szkoły podstawowej rozróżniać oraz pisać literę „ó-Ó- w liniaturze ze śladem i bez śladu. Zadania zostały dobrane w taki sposób, aby umożliwić dziecku wczesnoszkolnemu trening pisania, dostosowany do jego wieku oraz możliwości. Zadaniem ucznia wypełniającego kartę pracy nauka kaligrafii jest pisanie litery „ó -Ó” występującej pojedynczo, w połączeniu z innymi literami: ló, mó, kó, jó, só, dó oraz w wyrazach: „ósemka”, „królik”, „ósma sójka”.

Efektywna nauka abecadła z kartą do kaligrafii

Karta to część zestawu do nauki pisania obejmujący szereg liter: R, W, U, Ó, P, N. Karta pracy do nauki kaligrafii sprawia, że opanowywanie umiejętności pisania jest łatwe, szybkie i interesujące dla ucznia. Efektywność nauki można zwiększyć wykonując zadania z karty łącznie z ćwiczeniami z kategorii quizów do tego samego szeregu liter. Kliknij przycisk "więcej" na rakiecie lub strzałkę poniżej. 

Pierwsze pisanie Litera P

Pierwsze pisanie jest proste - litera P

Litera "p-P" jak PIES

Jak ułatwić dziecku naukę pisania litery „p-P”

Pierwsze pisanie litera P jest arkuszem, który może być z powodzeniem wykorzystywany w nauce pisania. Zawiera ćwiczenia przeznaczone dla ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dziecko uczy się prawidłowego zapisu litery „p-P” przepisując ją wielokrotnie w liniaturze, najpierw po śladzie, a następnie beż śladu. Następnie przystępuje do zadań trudniejszych. Polegają one na zapisywaniu połączeń „p-P” z innymi literami: pa, po, pe, py, pisaniu całych wyrazów z tą literą: „park”, „ptak”, „pole” oraz przepisaniu prostego zdania „Patryk pyta”. Przyjemnym urozmaiceniem, które może stanowić nagrodę za wysiłek włożony w naukę pisania jest dołączano do arkusza kolorowanka.

Uczymy się pisania liter

Ćwiczenia z tego arkusza warto połączyć z quizami multimedialnymi przeznaczonymi do nauki poznawania liter z szeregu: R, W, U, Ó, P, N. Przykłady quizów można znaleźć, klikając "więcej" lub strzałkę poniżej. Większa ilość wykonach ćwiczeń pomoże uczniowi w wypracowaniu wyraźnego i czytelnego charakteru pisma oraz zwiększy jego zdolności manualne.

Pisanie szablon do wydruku

Szablon do nauki pisania, który możesz wydrukować

Litera "n-N" jak NOS

Sposoby na ułatwienie dziecku nauki pisania

Pisanie szablon do wydruku to zestaw ćwiczeń do nauki pisania wielkiej i małej litery „N”. Jest przeznaczony dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej i może być wykorzystywany zarówno na lekcjach w szkole jak i podczas samodzielnej pracy ucznia w domu. Pisanie szablon do wydruku zawiera liniaturę, w której uczeń pisze najpierw po śladzie, a następnie bez śladu. Zadania obejmują: pisanie pojedynczej litery „n-N” oraz jej połączeń z innymi literami z zachowaniem zasad prawidłowego łączenia: na, no, nu, ne, an, a następnie przepisywanie całych wyrazów: „napój”, „nos”, „nuda” oraz zdania: „Nela ma notes”.

Poznawaj nowe litery wykorzystując pisanie szablon do wydruku

Uczniowie wykonujący zadania znajdujące się w szablonie do wydruku zyskują okazję do dodatkowego treningu pisania i rozpoznawania liter. Ma to również dodatni wpływ na zdolność skupiania się na wykonywanym zadaniu, precyzję oraz sprawność manualną. Efektywność owego treningu można zwiększyć poprzez ćwiczenia rekomendowane do zrobienia łącznie z tym szablonem. Proszę kliknąć "więcej" lub strzałkę poniżej.