Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Karty pracy: Ś Si Ń Ni Ź Zi Ć Ci

Nauka liter alfabetu, zadania z arkuszami do pisania liter

Arkusze do pisania liter to grupa kart pracy, która pomoże uczynić naukę pisania głosek i liter z szeregu: Ś-Si-Ń-Ni-Ź-Zi-Ć-Ci łatwiejszą i bardziej efektywną. Skuteczność treningu pisania może być dodatkowo zwiększona przez rozwiązanie quizów internetowych powiązanych z poszczególnymi kartami.

Jak wykorzystać arkusze do pisania liter w szkolnej lub domowej nauce pisania?

Ćwiczenia zgromadzone na tych kartach pracy są odpowiednie do wczesnoszkolnej nauki pisania wd omu lub w szkole. Na każdej z kart znajduje się prezentacja litery, której dotyczy karta oraz liniatura służąca do pisania po śladzie i bez śladu. Do wszystkich kart dołączono kolorowanki.

Arkusz do pisania w liniaturze

Arkusz do nauki pisania litery Ś w liniaturze

Litera Ś jak ŚLIMAK

Zachęć dziecko do nauki pisania

Dziecko ma problemy z pisaniem i jak ognia unika nauki „literek”? Zamiast się na nie denerwować, możesz mu pomóc. Arkusz do nauki pisania w liniaturze to specjalnie opracowany zbiór ćwiczeniowy, który sprawi, że pisanie literek przestanie być dziecka smutnym obowiązkiem, a stanie się prawdziwą przyjemnością. Zawiera on prezentację litery „Ś” oraz liniaturę, w której po śladzie i bez śladu uczeń wpisuje pojedynczą literę „ś-Ś”, spółgłoskę „ś” w połączeniu z samogłoskami: aś, eś, uś, oś, yś oraz wyrazy: „łoś”, „miś”, „ptyś” i zdanie: „Ślimak ma gości”.

Jak szybko opanować umiejętność pisania?

Arkusz do nauki pisania w liniaturze to karta pracy należąca do folderu kart przeznaczonych do nauki liter z szeregu: Ś, Si, Ń, Ź, Zi, Ć i Ci. Dołączono do niej kolorowankę z obrazkiem ślimaka, którą dziecko może pokolorować po wykonaniu zadań z karty. Interaktywne quizy rekomendowane do wykonania razem z arkuszem do nauki pisania w liniaturze są do znalezienia poniżej widoku karty pracy.

Ćwiczenia pismo elementarzowe

Ćwiczenia z literą Si-si pismo ręczne elementarzowe

Głoska "si-Si" jak SIEDEM

Dziecko poznaje litery i głoski

Dziecku, które dopiero uczy się alfabetu, często bardzo trudno jest pojąć różnicę pomiędzy literą a głoską. Siedmioletnie dziecko nie zawsze potrafi zrozumieć, że dwie litery „s” oraz „i” mogą tworzyć jedną głoskę w wyrazie „siedem”. Problem ten pomoże rozwiązać karta pracy Ćwiczenia pismo ręczne elementarzowe. Zawiera ona prezentację dwuliterowej głoski „Si-Si” oraz liniaturę, w której uczeń odwzorowuje głoskę po zaznaczonym śladzie, a następnie samodzielnie – bez śladu. Następnym zadaniem dziecka jest napisanie „Si-Si” w połączeniu z samogłoskami: sia, sio, sie się, sió i poprawne zapisanie wyrazów, takich jak: siano, siodło, sieć oraz przepisanie wyrażenia „Siedem sikorek”.

Jak sprawić, by nauka pisania była prostsza?

Karta pracy Ćwiczenia pismo elementarzowe jest przeznaczona dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Należy do folderu zawierającego karty do nauki pisania liter i głosek szeregu: Ś, Si, Ń, Ni, Ź, Zi, Ć, Ci. Efektywność nauki można dodatkowo zwiększyć, łącząc wykonywanie zadań z tego arkusza z interaktywnymi testami, które są do znalezienia poniżej widoku karty pracy.

Kaligrafia nauka pisania liter

Kaligrafia, czyli nauka pięknego pisania liter

LITERA "ń-Ń" - SłOŃ

Co zrobić, by pisać pięknie i wyraźnie?

W czasach wszechobecności klawiatur – czy to na komputerze, czy w smartfonie, wiele dzieci ma problemy z opanowaniem umiejętności ręcznego pisania. Kaligrafia nauka pisania to arkusz, który ułatwia dziecku naukę pisania wielkiej i małej litery „ń-Ń”. Zawarte w nim ćwiczenia są dobrane w taki sposób, aby uczeń rozwijał swoje zdolności manualne, a jednocześnie uczył się rozpoznawania kolejnej z liter alfabetu.

Dziecko uczy się rozpoznawać literę „Ń”.

Arkusz kaligrafia nuka pisania zawiera liniaturę, w której dziecko pisze literę „n-Ń” po śladzie i bez śladu – najpierw pojedynczo, później w połączeniu z samogłoskami: oń, ań, eń, yń, a nastepnie w wyrazach: „dłoń”, budyń”, „leń” i w zdaniu: „To koń Promień”. Do arkusza dołączona jest kolorowanka z przeznaczonym do pokolorowania obrazkiem słonia. Rekomendowane do wykonania z tym arkuszem quizy są do znalezienia poniżej widoku karty pracy.

Pisanie po śladzie czcionką szkolną

Sztuka pisania po śladzie i bez śladu czcionką szkolną

Głoska "ni-Ni" jak NITKA

Uczymy się pisać Ni po śladzie i bez śladu

Arkusz Pisanie po śladzie czcionką szkolną to gotowa do pobrania i wydrukowania karta pracy w formacie PDF. Karta zawiera zestaw zadań, które ułatwią uczniowi pierwszej klasy szkoły podstawowej nauczenie się pisania i rozpoznawania głoski „ni-Ni". Uczeń przepisuje mała i wielką głoskę „Ni” w liniaturze po śladzie i bez śladu, a następnie ćwiczy jej prawidłowe pisanie w połączeniu z samogłoskami: „nia”, „nie,” „nio”, „nią”. Gdy opanuje już tę umiejętność, może przejść do przepisywania wyrazów takich jak: „niania” i „niebo” oraz wyrażenia: „Niebo nad górą”. Nagrodę za pilną naukę stanowi dołączona do karty kolorowanka.

Skuteczny trening pisania ręcznego

Wykonanie ćwiczeń zgromadzonych na arkuszu „Pisanie po śladzie czcionką szkolną” sprawia, iż trening pisania jest szybki, efektywny i przyjemny dla dziecka. Poziom zadań jest dostosowany do stopnia rozwoju siedmiolatka. Dodatkową motywację do nauki stanowią testy interaktywne, które warto podsunąć dziecku po wypełnieniu przez nie karty pracy. Rozwiązywanie quizów rekomendowanych poniżej widoku karty pracy to czysta przyjemność, a każdy siedmiolatek będzie zachwycony ich kolorową, iście bajkową formą.

Alfabet do nauki pisania

Alfabet nauka pisania do pobrania w formacie pdf

Litera "ź-Ź" jak ŹREBAK

Uczniowie poznają literę „ź-Ź” „ź-Ź”

to charakterystyczna dla języka polskiego (oraz paru innych) litera, która nie występuje w języku angielskim czy niemieckim. Z tego powodu sprawia niekiedy sporo powodu cudzoziemcom, a przez dzieci uczące się pisać bywa mylona z podobnymi graficznie literami „z” i „ż”. Wynikającym z tego błędom można łatwo zapobiec podsuwając świeżo upieczonemu uczniowi zadania zgromadzone na karcie pracy Alfabet nauka pisania pdf. Dzięki ich wykonaniu dziecko nauczy się bez trudu rozpoznawać literę „ź-Ź”, a także pisać ją zarówno pojedynczo, jak i w wyrazach.

Pobieraj w formacie PDF materiały do nauki pisania.

Karta Pracy Nauka pisania pdf to gotowy do pobrania zestaw ćwiczeń zapisanych w formacie pdf. Jest ona przeznaczona do nauki pisania litery „ź-Ź” po śladzie i bez niego. Karta zawiera liniaturę, w której pisze uczeń, prezentację litery oraz kolorowankę. Dziecko ma za zadanie napisanie spółgłoski „ź-Ź” pojedynczo oraz w połączeniu z samogłoskami: aź, oź, eź, uź, ąź. Następnie przepisuje zawierające tę literę wyrazy, jak: „kuźnia”, „źródło”. Ostatnie z ćwiczeń wymaga od ucznia poprawnego napisania zdania: „Źrebię pije wodę”. Naukę pisania litery „ź-Ź” można uzupełnić zalecając dziecku rozwiązanie rekomendowanych do tej karty quizów - proszę kliknąć "więcej" lub strzałkę poniżej widoku karty pracy. Przyjemnym akcentem wieńczącym naukę może być natomiast pomalowanie dołączonej do karty kolorowanki.

Arkusz do nauki pisania liter

Arkusz przeznaczony do nauki liter i głosek - głoska Zi

Głoska "zi-Zi" jak ZIEMIA

Jak nauczyć dziecko pisania „Zi”?

Arkusz do nauki liter to zestaw ćwiczeń dobranych tak, by można było z powodzeniem wykorzystać je w szkolnej i domowej nauce pisania. Ta karta pracy należy do folderu kart przeznaczonych do nauki pisania liter należących do szeregu: Ś, Si, Ń, Ni, Ź, Zi, Ć, Ci. Jej wypełnianie można połączyć z rozwiązywaniem interaktywnych testów dostępnych na platformie zdobywcywiedzy.pl. Do tej karty odpowiednie będą wszystkie quizu z kategorii litery tego samego szeregu. Arkusz do nauki liter zawiera liniaturę służącą do pisania po śladzie oraz w pełni samodzielnie - bez śladu. Uczeń pisze w niej: pojedynczą, wielką i małą głoskę „zi-Zi”, głoskę „zi-Zi” w połączeniu z samogłoskami: zia, zio, zie, ziu oraz wyrazy takie  jak: „ziarno”, „ziemia”. Ostatnie, najtrudniejsze z zadań polega na poprawnym przepisaniu zdania „Zięba śpiewa”.

Sposoby, które sprawią, że dziecko zacznie pisać wyrazy i zdania

Czasem trudno o cierpliwość, kiedy dziecko uparcie odmawia nauki pisania. Siedmiolatek nie rozumie jeszcze, że umiejętność ta będzie mu niezbędna na wszystkich etapach dalszej edukacji oraz w życiu codziennym. Zamiast upominać i nakazywać, lepiej sprawić, by uczeń traktował poznawanie liter jako doskonała zabawę. Nie będzie to trudne z Arkuszem do nauki liter. Ta karta pracy sprawi, iż nawet najmniej zainteresowana pisaniem pociecha da się przekonać, że abecadło wcale nie jest tak straszne, ani trudne, jak się jej z początku wydawało.

Karta pracy litery

Karta pracy pokazująca, jak należy pisać litery

Litera "ć-Ć" jak ĆMA

Użyj szablonu, by pisać pięknie i wyraźnie

Karta pracy litery szablon to pomoc edukacyjna, która sprawi, iż nauka pisania liter przestanie kojarzyć się z nudą i zniechęceniem. Szablon z liniaturą, w której uczeń pisze litery – najpierw po śladzie, a następnie bez śladu, ułatwi pierwszy próby napisania przez ucznia wielkiej i małej litery „ć-Ć”. Ważną rolę odgrywa także stopniowanie poziomu trudności ćwiczeń, dzięki czemu pierwszoklasista nie zniechęca się koniecznością wykonania zadań, które przerastają jego możliwości. Dziecko rozpoczyna od pisania pojedynczej małej i wielkiej litery „Ć-ć” w liniaturze. Najpierw pisze po śladzie, a następnie samodzielnie. Kolejnym etapem jest pisanie „ć-Ć” w połączeniu z samogłoskami: ac, oć, eć, ić, eć, ąć oraz przepisywanie wyrazów: „nić”, „paproć, „sieć” oraz całego zdania „Ćma lata nocą”.

Ćwiczymy się w pisaniu – litera „ć-Ć”

Zadania z "Karty pracy litery" dziecko może wykonać razem z internetowymi quizami przeznaczonymi do nauki pisania liter z szeregu: Ś, Si, Ń, Ni, Ź, Zi, Ć - żeby zobaczyć quizy, proszę kliknąć "więcej" lub strzałkę poniżej widoku karty pracy. Pozwoli to na dodatkowy trening umiejętności pisania i rozpoznawania liter oraz ułatwi rozwijanie zdolności manualnych.

Pisanie po śladzie do druku

Pisanie po śladzie z szablonem przeznaczonym do druku

Głoska "ci-Ci" - BOCIAN

Dziecko uczy się pisać po śladzie i bez śladu

Pisanie po śladzie i bez śladu to gotowy do pobrania w formacie PDF arkusz z zadaniami przeznaczonymi do nauki pisania głoski „ci-Ci”. Jest przeznaczony dla dzieci wczesnoszkolnych, które dopiero poznają alfabet i podejmują pierwsze próby napisania liter oraz głosek. Zaletami arkusza są: prezentacja pisania litery/głoski oraz możliwość pisania po śladzie, dzięki którym dziecko poznaje sposób, w jaki należy ją zapisać. Gdy już opanuje tę umiejętność, przechodzi do samodzielnego pisania głoski „Ci” pojedynczo i razem z samogłoskami: cia, cio, cie, ciu. Następnie uczy się pisania całych wyrazów: „ciasto”, „cielę”, „cień” oraz wyrażenia: „cień bociana”.

Co zrobić, by nauka pisania liter nie była nudna?

Wykorzystanie arkusza Pisanie po śladzie i bez śladu w nauce pisania ucznia uczęszczającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej sprawia, że nauka jest łatwa i ciekawa dla ucznia. Lepszemu utrwaleniu zdobytych umiejętności może natomiast służyć zachęcenie dziecka do wykonania internetowych quizów interaktywnych, do których linki można znaleźć, klikając "więcej" lub strzałkę poniżej widoku karty pracy. Uczeń, który poradzi sobie z ćwiczeniami na karcie pracy, w nagrodę może pokolorować dołączony do karty obrazek bociana.