;
Time and Daily Activities

Czas i czynności codzienne po angielsku

Dziecko nauczy się wielu nowych słówek i zwrotów z kręgu "czas i czynności codzienne". Materiał edukacyjny dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.
Poziom podstawowy

Time and Daily Activities - basic level

Czas i czynności codzienne poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Time and Daily Activities - advanced level

Czas i czynności codzienne poziom rozszerzony

Brawo! Masz nową odznakę!

Brawo! Zdobyłeś odznakę!

lub