Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Transport - advanced level

Transport poziom rozszerzony

Dziecko nauczy się wielu nowych, przydatnych słówek i zwrotów z kategorii "Transport". Zadania dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.

Pociągiem przez puzzle!

Pociągiem przez puzzle!

Środki transportu po angielsku

Środki transportu po angielsku. Nauka nazw środków transportu. Uczeń ćwiczy nazywanie środków transportu po angielsku klikając kolejne puzzle. Słownictwo w quizie: car, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.
Odszukaj pary!

Odszukaj pary!

Gra memory środki transportu

Gra memory środki transportu. Uczeń grając utrwala nazwy środków transportu w języku angielskim. Gra polega na odkrywaniu kart i odnajdywaniu wśród nich par przedstawiających ten sam obrazek. Przy dobrym połączeniu uczeń usłyszy nagranie dźwiękowe z poprawną wymową danego środka transportu. W grze można zrobić tylko 10 błędów. W grze użyto: ar, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.
A może taksówką?

A może taksówką?

Jak jest po angielsku auto?

Jak jest po angielsku auto? Utrwalenie nazw czynności. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie.Słownictwo w quizie: car, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.
Pociągiem do celu!

Pociągiem do celu!

Gry i zabawy angielski

Gry i zabawy angielski. Utrwalenie nazw środków transportu. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: car, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.
Czym do szkoły i na wakacje?

Czym do szkoły i na wakacje?

Plany na wakacje po angielsku

Plany na wakacje po angielsku. Dziecko ćwiczy udzielanie odpowiedzi na pytanie: "How do you go on holiday? oraz "How do you go on holiday?". Słownictwo wykorzystane w quizie: coach, plane, train, bike, bus, car, taxi, underground, on foot.
Mistrz klawiatury

Mistrz klawiatury

Ćwiczenia pisowni po angielsku

Ćwiczenia pisowni po angielsku. Uczeń ćwiczy pisownię nazw środków transportu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: car, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.
Transportowe klocki

Transportowe klocki

Pisownia wyrazów angielskich

Pisownia wyrazów angielskich. Uczeń ćwiczy pisownię nazw środków transportu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest ułożenie nazw z klocków. Na ułożenie wszystkich wyrazów uczeń ma określoną ilość czasu. Słówka w grze: car, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.