;
Professions

Zawody wyrażenia i zwroty po angielsku

Dziecko nauczy się angielskich słówek i zwrotów z tego kręgu tematycznego. Materiał edukacyjny dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.
Poziom podstawowy

Professions - basic level

Zawody poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Professions - advanced level

Zawody poziom rozszerzony

Brawo! Masz nową odznakę!

Brawo! Zdobyłeś odznakę!

lub