Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Professions - advanced level

Zawody poziom rozszerzony

Dziecko nauczy się wielu nowych słówek z tematy "Zawody" i przećwiczy już poznane. Quizy online dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.
Pożyteczne zawody

Pożyteczne zawody

Słówka angielskie - zawody

Słówka angielskie - zawody. Poznanie nazw zawodów. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków związanych z zawodami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: teacher, police officer, taxi driver, doctor, vet, nurse, dentist, shop assistant, fire fighter, soldier, baker, builder, chef, waiter, postman, singer, actor, actress.
Zawody - memory

Zawody - memory

Memory gra - angielskie nazwy zawodów

Memory gra - angielskie nazwy zawodów. Uczeń Grając utrwala nazwy zawodów w języku angielskim. Gra polega na odrywaniu kart i znajdywaniu wśród nich par przedstawiajacych tą samą grafikę. Przy poprawnym odnalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu. Zawody w grze: teacher, police officer, taxi driver, doctor, vet, nurse, dentist, shop assistant, fire fighter, soldier, baker, builder, chef, waiter, postman, singer, actor, actress.
Sesja na poczcie

Sesja na poczcie

Ćwiczenie nazw zawodów

Ćwiczenie nazw zawodów. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: teacher, police officer, taxi driver, doctor, vet, nurse, dentist, shop assistant, fire fighter, soldier, baker, builder, chef, waiter, postman, singer, actor, actress.
Łączenie zawodów

Łączenie zawodów

Jak piszemy nazwy zawodów

Jak piszemy nazwy zawodów. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek.Słownictwo w quizie: teacher, police officer, taxi driver, doctor, vet, nurse, dentist, shop assistant, fire fighter, soldier, baker, builder, chef, waiter, postman, singer, actor, actress.
Posłuchaj i wskaż

Posłuchaj i wskaż

Rozumienie ze słuchu quiz

Rozumienie ze słuchu quiz. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie opisu z nagrania i wskazanie zawodu, o którym jest mowa. Słownictwo w quizie: baker, doctor, police officer, postman, waiter, chef, teacher, mechanic, actress, hairdresser, vet, dentis, nurse.
Rozmawiamy o zawodach

Rozmawiamy o zawodach

Rozmowy po angielsku dla dzieci

Rozmowy po angielsku dla dzieci. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "zawody". Zadaniem dziecka jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.
Zawodowe dialogi

Zawodowe dialogi

Rozumienie dialogów angielskich dla dzieci

Rozumienie dialogów angielskich dla dzieci. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu. Zadanie ucznia polega na wskazaniu, o czym rozmawiają dzieci, zgodnie z wydanym poleceniem.
Kto jest kim?

Kto jest kim?

Ćwiczenie słuchu angielski

Ćwiczenie słuchu angielski. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu. Zadanie polegana wskazaniu postaci, które pojawiają się w nagraniu dźwiękowym.
Ukryte zawody

Ukryte zawody

Angielski gra słownikowa

Angielski gra słownikowa. Uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy zawodów w języku angielskim. Na odgadnięcie wszystkich wyrażeń uczeń ma ograniczoną ilość prób! Słówka w grze: teacher, police officer, taxi driver, doctor, vet, nurse, dentist, shop assistant, fire fighter, soldier, baker, builder, chef, waiter, postman, singer, actor, actress.
Znam pisownię!

Znam pisownię!

Ćwiczenie pisowni nazw zawodów

Ćwiczenie pisowni nazw zawodów. Uczeń ćwiczy pisownię nazw zawodów w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. Słówka w grze: teacher, police officer, taxi driver, doctor, vet, nurse, dentist, shop assistant, fire fighter, soldier, baker, builder, chef, waiter, postman, singer, actor, actress.
Zawodowe klocki

Zawodowe klocki

Nazwy zawodów po angielsku

Nazwy zawodów po angielsku. Gra, w której poprzez układanie literowych klocków uczeń ćwiczy pisownię nazw zawodów w języku angielskim. Na wykonanie zadań jest ograniczona ilość czasu: Słówka w grze: teacher, taxi driver, doctor, vet, nurse, dentist, fire fighter, soldier, baker, builder, chef, waiter, postman, singer, actor, actress.
Moja mama jest lekarzem!

Moja mama jest lekarzem!

Pytania o zawód

Pytania o zawód. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy odpowiadanie na pytanie :"What does your dad/mum do?" Słownictwo wykorzystane w quizie: baker, builder, chef, dentist, doctor, farmer, fire fighter, mechanic, police officer, singer, soldier, taxi driver, teacher, vet, hairdresser, nurse, shop assistant, actress.
Gdzie pracuje tata?

Gdzie pracuje tata?

Jak zapytać o miejsce pracy po angielsku?

Jak zapytać o miejsce pracy po angielsku? Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy odpowiadanie na pytanie: "Where does your mum/dad work?" Słownictwo wykorzystane w quizie: hospital, police station, post office, restaurant, school, theatre, supermarket.