Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Town - basic level

Miasto poziom podstawowy

Platforma Zdobywcy Wiedzy zapewnia możliwość nauki słówek i zwrotów angielskich z tego kręgu. Materiał edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej.
Co się kryje za puzzlami?

Co się kryje za puzzlami?

Nazwy budynków po angielsku

Nazwy budynków po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie miejskich obiektów w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli z budynkami i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo obiektów. Słownictwo w quizie: bank, hotel, restaurant, cinema, school, police station, supermarket, park, hospital.
Odkryj pary!

Odkryj pary!

Memory - słówka opisujące miasto

Memory - słówka opisujące miasto. Gra Memory. Uczeń grając utrwala nazwy budynków w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrań dźwiękowych łączenie ich w pary. Po odkryciu pary uczeń zobaczy grafikę przedstawiającą dany budynek. Na każdą rundę jest określony czas. W grze użyto: bank, hotel, restaurant, cinema, school, police station, supermarket, park, hospital.
Zdjęcie w parku

Zdjęcie w parku

Rozpoznawanie angielskich słówek

Rozpoznawanie angielskich słówek. Utrwalenie nazw budynków w mieście. Uczeń ćwiczy nazywanie budynków w mieście w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: bank, hotel, restaurant, cinema, school, police station, supermarket, park, hospital.
Budynki miejskie

Budynki miejskie

Słówka po angielsku budynki miejskie

Słówka po angielsku budynki miejskie. Utrwalenie nazw budynków w mieście. Uczeń ćwiczy słownictwo związane z budynkami poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: bank, hotel, restaurant, cinema, school, police station, supermarket, park, hospital.
Miejska klawiatura

Miejska klawiatura

Pisownia nazw budynków w mieście

Pisownia nazw budynków w mieście. Uczeń ćwiczy pisownię nazw budynków w mieście w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: bank, hotel, restaurant, cinema, school, police station, supermarket, park, hospital.
Jak się dostać do banku?

Jak się dostać do banku?

Angielski pytanie o drogę

Angielski pytanie o drogę. Ćwiczenie zadawania pytania "How can I get to??". Słownictwo wykorzystane w quizie: bank, hotel, restaurant, cinema, school, police station, supermarket, park, hospital.
Na skrzyżowaniu w lewo!

Na skrzyżowaniu w lewo!

Jak pytać o drogę po angielsku?

Jak pytać o drogę po angielsku? Poznanie zwrotów przydatnych przy wskazywaniu drogi. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych wyrażeń. Wyrażenia i konstrukcje wykorzystane w quizie: go straight on, turn left, turn right, turn into King's Street, It's on the left, it's on the right.
Zaraz za rogiem

Zaraz za rogiem

Opisywanie drogi po angielsku

Opisywanie drogi po angielsku. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie odpowiedniego budynku na mapie. Słownictwo w quizie: It's behind, it's next to, it's on the left, it's on the right, it's opposite to.
To jest po prawej stronie!

To jest po prawej stronie!

Angielski - wskazywanie kierunków

Angielski - wskazywanie kierunków. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Uczeń ma za zadanie wysłuchać nagrania i wybrać odpowiedni kierunek marszu, żeby dotrzeć do wskazanego w ćwiczeniu celu.Wyrażenia i konstrukcje wykorzystane w quizie: go straight on, turn left, turn right, It's on the left, it's on the right, you can;t miss it, turn left into Bakers street, turn right into King's Street.
Nie możesz tego minąć

Nie możesz tego minąć

Udzielanie wskazówek odnośnie drogi

Udzielanie wskazówek odnośnie drogi. Ćwiczenia udzielania wskazówek odnośnie drogi. Wyrażenia i konstrukcje wykorzystane w quizie: go straight on, turn left, turn right, It's on the left, it's on the right, you can't miss it.