Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Diseases - basic level

Choroby poziom podstawowy

Dzieci nauczą się słówek i zwrotów angielskich z tematu "Choroby". Zadania edukacyjne online zostały przygotowane dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.

Jestem chory ...

Jestem chory ...

Choroby po angielsku

Choroby po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i stosowanie angielskiego słownictwa z zakresu "Choroby i dolegliwości". Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić słownictwo. Wyrażenia w quizie: I'm hot, I'm cold, I feel dizzy, I feel sick, I've got a headache, I've got a cold.
Choroby - memory

Choroby - memory

Gra Memory - poznawanie angielskich słówek

Gra Memory - poznawanie angielskich słówek. Uczeń grając w memory utrwala nazwy chorób i dolegliwości w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrań dźwiękowych dobieranie ich w pary. Po dobrym połączeniu uczeń widzi obrazek ilustrujący daną chorobę lub dolegliwość.
Nieznośna gorączka

Nieznośna gorączka

Gorączka po angielsku

Gorączka po angielsku. Utrwalenie nazw chorób i dolegliwości. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Wyrażenia w quizie: I'm hot, I'm cold, I feel dizzy, I feel sick, I've got a headache, I've got a cold.
Chory tata

Chory tata

Ćwiczenia słówek po angielsku

Ćwiczenia słówek po angielsku. Utrwalenie nazw chorób i dolegliwości. Uczeń ćwiczy słownictwo związane z budynkami poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami w języku angielskim. Kliknięcie wyrażeń wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych zdań. Wyrażenia w quizie: I'm hot, I'm cold, I feel dizzy, I feel sick, I've got a headache, I've got a cold.
Jak się dziś czujesz?

Jak się dziś czujesz?

Dialogi w języku angielskim

Dialogi w języku angielskim. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "choroby". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiedzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.

Co dolega Asi?

Co dolega Asi?

Co ci dolega po angielsku?

Co ci dolega po angielsku? Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "choroby". Zadaniem ucznia jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków przedstawiających temat rozmowy.
W gabinecie lekarskim

W gabinecie lekarskim

Słówka angielskie wizyta u lekarza

Słówka angielskie wizyta u lekarza. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy udzielanie odpowiedzi na pytanie "What's the matter? Wyrażenia wykorzystane w quizie: I feel sick, I feel dizzy, I'm cold, I'm hot, I've got a cold, I've got a headache, I've got a runny nose, I've got a stomach ache, I've got a temperature, I've got a toothache.