Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Budowa człowieka

Poznaj narządy wewnętrzne człowieka w ćwiczeniach online z przyrody!

Doskonalimy znajomość zagadnień związanych z budową człowieka w formie interaktywnej zabawy z nauką.

Funkcja serca - Serce - ZdobywcyWiedzy.pl

Serce

Funkcja serca

Funkcja serca. Narządy wewnętrzne. Dzięki quizowi uczeń ma możliwość poznania budowy wewnętrznej człowieka i funkcji najważniejszego organu układu krwionośnego - serca.
Informacje o płucach - Płuca - ZdobywcyWiedzy.pl

Płuca

Informacje o płucach

Informacje o płucach. Narządy wewnętrzne. Uczeń zapoznaje się z informacjami i funkcjami płuc.
Funkcje wątroby - Wątroba - ZdobywcyWiedzy.pl

Wątroba

Funkcje wątroby

Funkcje wątroby. Narządy wewnętrzne. Zadanie ucznia to zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wątroby i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.
Do czego służy żołądek - Żołądek - ZdobywcyWiedzy.

Żołądek

Do czego służy żołądek

Do czego służy żołądek. Narządy wewnętrzne. Dzięki quizowi uczeń ma możliwość poznania budowy wewnętrznej człowieka i funkcji jednego z organów - żołądka.
Funkcje jelit - Jelita - ZdobywcyWiedzy.pl

Jelita

Funkcje jelit

Funkcje jelit. Narządy wewnętrzne. Zadanie ucznia w tym quizie to poznanie budowy i funkcji jelit.
Do czego służą nerki - Nerki - ZdobywcyWiedzy.pl

Nerki

Do czego służą nerki

Do czego służą nerki. Narządy wewnętrzne. Dzięki quizowi uczeń ma możliwość poznania budowy i funkcji nerek.
Jak działa mózg - Mózg - ZdobywcyWiedzy.pl

Mózg

Jak działa mózg

Jak działa mózg. Narządy wewnętrzne. Uczeń poznaje budowę i funkcję jednego z narządów wewnętrznych człowieka - mózgu.
Budowa mózgu dla dzieci - Prawa i lewa półkula - Z

Prawa i lewa półkula

Budowa mózgu dla dzieci

Budowa mózgu dla dzieci. Narządy wewnętrzne. Quiz pozwala uczniowi na zapoznanie się z budową mózgu oraz funkcjami prawej i lewej półkuli.
Narządy wewnętrzne człowieka - Znam narządy wewnęt

Znam narządy wewnętrzne

Narządy wewnętrzne człowieka

Narządy wewnętrzne człowieka. Narządy wewnętrzne. Dzięki quizowi uczeń utrwala wiedzę o budowie człowieka i położeniu narządów wewnętrznych.
Anatomia człowieka dla dzieci - Układy w organizmi

Układy w organizmie

Anatomia człowieka dla dzieci

Anatomia człowieka dla dzieci. Narządy wewnętrzne. W quizie uczeń ma możliwość utrwalenia wiedzy dotyczącej narządów wewnętrznych. Jego zadaniem jest przyporządkowanie narządów do poszczególnych układów.
Ćwiczenia z anatomii - Wewnętrzna krzyżówka - Zdob

Wewnętrzna krzyżówka

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii. Narządy wewnętrzne. Uczeń wpisuje hasła dotyczące budowy wewnętrznej człowieka w diagram krzyżówki, a następnie odczytuje hasło.

Budowa i funkcje skóry

Skóra

Budowa i funkcje skóry

Narządy. Uczeń zaznajamia się z informacjami dotyczącymi skóry - jej budową i funkcjami.