Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Elementy geometrii

Geometria dla dzieci - ćwiczenia edukacyjne online

Nauka nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych, np.: wyszukiwnie na rysunku kwadratów, prostokatów, kół i trójkątów lub wyszukiwanie przedmiotów codziennego użytku o podanym kształcie.

Bryły geometryczne dla dzieci - Pociąg z figurami

Pociąg z figurami

Bryły geometryczne dla dzieci

Bryły geometryczne dla dzieci. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie figury geometrycznej do prezentowanej nazwy.

Klocki z nazwami figur geometrycznych - Klasa 1 SP

Klocki z nazwami figur

Kształty geometryczne

Kształty geometryczne - zadaniem ucznia jest rozpoznanie figury geometrycznej i ułożenie jej nazwy z rozsypanych liter.

Układanie figur - Kolorowe koła i kwadraty - Zdoby

Kolorowe koła i kwadraty

Układanie figur

Układanie figur - zadaniem ucznia jest wyszukanie na rysunku kwadratów i kół i pokolorowanie ich wskazanym kolorem.
Figury geometryczne - Znajdź wskazane figury!

Kolorowe trójkąty i prostokąty

Figura geometryczna

Quiz do nauki rozpoznawania figur geometrycznych. Zadaniem ucznia jest wyszukanie na rysunku prostokątów i trójkątów i pokolorowanie ich wskazanym kolorem.

Bryły geometryczne - Podzielone figury

Podzielone figury

Bryły geometryczne

Quiz online do nauki geometrii. Uczeń ćwiczy znajomość brył geometrycznych przez rozpoznawanie figur geometrycznych przeciętych na pół.

Figury i bryły - Geometryczne rabatki! - Zdobywcy

Geometryczne rabatki!

Figury i bryły

Figury i bryły - uczeń ćwiczy układanie figur geometrycznych rozciętych na wiele części. Pomoc w układaniu stanowią krawędzie figur.
Ćwiczenia geometria - Geometryczne znaki drogowe -

Geometryczne znaki drogowe

Ćwiczenia geometria

Ćwiczenia geometria - zadaniem ucznia jest rozpoznanie kształtu znaków drogowych i przyporządkowanie ich do odpowiedniego zbioru figur geometrycznych.
Geometria szkoła podstawowa - Geometria wokół nas

Geometria wokół nas

Geometria szkoła podstawowa

Geometria szkoła podstawowa - uczeń ma za zadanie wyszukać przedmioty codziennego użytku w kształcie wskazanym w poleceniu.