Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Week and Month

Nauka nazw miesięcy i dni tygodnia po angielsku

Jak pomóc dziecku zapamiętać nazwy miesięcy i dni tygodnia po angielsku? Ćwiczenia, które przygotowaliśmy, umożliwią uczniowi utrwalenie tych słówek przy okazji zabawy. Nasze gry edukacyjne online uczą dzieci nazw miesięcy i dni tygodnia po angielsku w jasny i zrozumiały sposób, dzięki czemu uczeń szybko zapamięta nowe informacje. Angielski dla dzieci online nie musi kojarzyć się tylko z odrabianiem lekcji. Nauka przez zabawę. Materiał edukacyjny dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.

Dni tygodnia

Dni tygodnia

Dni tygodnia po angielsku

Dni tygodnia po angielsku. Uczeń poznaje dni tygodnia w języku angielskim. Ćwiczy ich kolejność oraz poprawną wymowę.
Miesiące

Miesiące

Miesiące po angielsku

Miesiące po angielsku. Uczeń poznaje nazwy miesięcy w języku angielskim. Ćwiczy ich kolejnośc i poprawną wymowę.
Angielskie nazwy dni tygodnia - Siedem dni tygodnia - Week and Month

Siedem dni tygodnia

Angielskie nazwy dni tygodnia

Angielskie nazwy dni tygodnia. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Angielskie nazwy miesięcy - Od stycznia do czerwca - Week and Month

Od stycznia do czerwca

Angielskie nazwy miesięcy

Angielskie nazwy miesięcy. Utrwalenie nazw miesięcy (styczeń - czerwiec). Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: January, February, March, April, May, June.

Ćwiczenia ze słuchu. Nazywanie miesięcy - Od lipca do grudnia - Week and Month

Od lipca do grudnia

Ćwiczenia ze słuchu. Nazywanie miesięcy

Ćwiczenia ze słuchu. Nazywanie miesięcy. Utrwalenie nazw miesięcy (lipiec - grudzień). Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: July, August, September, October, November, December.

Plan tygodnia

Plan tygodnia

Planowanie po angielsku

Planowanie po angielsku. Uczeń odsłuchuje nagranie dźwiękowe, a następnie odszukuje aktywność o której była mowa w nagraniu i przesuwa ją na odpowiednią kartkę kalendarza.
We wtorek idę na basen

We wtorek idę na basen

Pytania o plany po angielsku

Pytania o plany po angielsku. Ćwiczenie słownictwa z zakresu: nazwy aktywności i dni tygodnia poprzez udzielanie odpowiedzi na pytanie "What do you do on ....?". Słownictwo wykorzystane w quizie: go hiking, Sunday, go to the swimming pool, Thursday, Tuesday, hang out with friends, Friday, have music lesson, Monday, play basketball, Thursday, play computer games, play football, play volleyball, ride a bike, run, visit my grandma, watch DVDs, Saturday.