Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Sport - advanced level

Sport poziom rozszerzony

Ćwiczenia interaktywne, dzięki którym dziecko nauczy się słówek, zwrotów i wyrażeń po angielsku z kategorii "sport". Zadania dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.
Co robisz w czasie wolnym?

Co robisz w czasie wolnym?

Czas wolny słówka i zwroty

Czas wolny słówka i zwroty. Poznanie nazw zajęć wykonywanych w czasie wolnym. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych wyrażeń. Słownictwo wykorzystane w quizie: play computer games, dance, watch TV, watch DVDs, listen to music, surf the net, read books, hang out with friends, go to the cinema.
Sportowy notes

Sportowy notes

Angielskie nazwy sportów

Angielskie nazwy sportów. Poznanie nazw aktywności sportowych. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych wyrażeń. Słownictwo wykorzystane w quizie: play tennis, play basketball, play volleyball, sail, climb mountains, surf the net, read books, do karate, do judo.
Jaki to sport?

Jaki to sport?

Aktywności sportowe po angielsku

Aktywności sportowe po angielsku. Poznanie nazw aktywności sportowych. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych wyrażeń. Słownictwo wykorzystane w quizie: run, swim, play football, ride a bike, skateboard, roller skate, jump, play computer games, dance.
Sportowe Memory

Sportowe Memory

Gra Memory angielskie słówka

Gra Memory angielskie słówka. Gra typu Memory. Uczeń utrwala nazwy aktywności sportowych w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają ten sam obrazek. W przypadku odnalezienia pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu. Każda runda gry ma określony czas!
Wolisz ksiązki, czy muzykę?

Wolisz ksiązki, czy muzykę?

Sport i czas wolny. Śłówka i zwroty

Sport i czas wolny. Śłówka i zwroty. Utrwalenie nazw zajęć wykonywanych w czasie wolnym. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: play computer games, dance, watch TV, watch DVDs, listen to music, surf the net, read books, hang out with friends, go to the cinema.
Aktywności i gry zespołowe po angielsku - Na rower! Na rolki! - Sport - advanced level

Na rower! Na rolki!

Aktywności i gry zespołowe po angielsku

Aktywności i gry zespołowe po angielsku. Utrwalenie nazw zajęć wykonywanych w czasie wolnym. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: run, swim, play football, ride a bike, skateboard, roller skate, jump, play tennis, play basketball, play volleyball, sail, climb mountains, surf the net, read books, do karate, do judo.

Odkrywam litery!

Odkrywam litery!

Angielskie nazwy sportów

Angielskie nazwy sportów. Uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy sportów i zajęć w czasie wolnym w języku angielskim. Na odgadnięcie wszystkich wyrażeń uczeń ma ograniczoną ilość prób! Słówka w grze: run, swim, play football, ride a bike, skateboard, roller skate, jump, play computer games, dance, play computer games, dance, watch TV, watch DVDs, listen to music, surf the net, read books, hang out with friends, go to the cinema.
Wiem, jak napisać!

Wiem, jak napisać!

Pisownia angielska nazw sportów

Pisownia angielska nazw sportów. Uczeń ćwiczy pisownię nazw zajęć wykonywanych w czasie wolnym w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrażeń. W grze użyto:run, swim, play football, ride a bike, skateboard, roller skate, jump, play computer games, dance, play computer games, dance, watch TV, watch DVDs, listen to music, surf the net, read books, hang out with friends, go to the cinema.
Może zagramy w piłkę?

Może zagramy w piłkę?

Why don't we ćwiczenia dla dzieci

Why don't we ćwiczenia dla dzieci. Dziecko ćwiczy używanie konstrukcji "Why don't we...? Słownictwo wykorzystane w quizie: dance, listen to music, play basketball, play football, play tennis, ride a bike, watch TV.
Zatańczmy!

Zatańczmy!

Ćwiczenia Let's dla dzieci

Ćwiczenia Let's dla dzieci. Dziecko ćwiczy stosowanie konstrukcji "Let's....". Słownictwo wykorzystane w quizie: dance, listen to music, play basketball, play computer games, play football, read books, ride a bike, watch DVD's.
Potrafię!

Potrafię!

I can ćwiczenia dla dzieci

I can ćwiczenia dla dzieci. Dziecko ćwiczy stosowanie konstrukcji "I can..../ I can't....." oraz utrwalanie słownictwa: climb mountains, dance, jump, play basketball, play computer games, play football, play tennis, play volleyball, ride a bike, roller skate, run, sail, skateboard, swim. Zadaniem dziecka jest sformułowanie wypowiedzi ze zdań zilustrowanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi, uczeń ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i ją jeszcze raz powtórzyć.
Nasze umiejętności

Nasze umiejętności

Formułowanie pytań angielski dla dzieci

Formułowanie pytań angielski dla dzieci. Dziecko ćwiczy zadawania pytania "Can you...?" oraz utrwalenie słownictwa: dance, play basketball, play football, play tennis, roller skate, skateboard, swim. Zadaniem dziecka jest sformułowanie ustnie pytań pokazanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi, dziecko ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i powtórzyć ją raz jeszcze.
Co lubisz robić?

Co lubisz robić?

Rozmówki angielskie dla dzieci

Rozmówki angielskie dla dzieci. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Dziecko ćwiczy udzielanie odpowiedzi na pytanie "What do you like doing?" Słownictwo wykorzystane w quizie: climbing mountains, dancing, listening to music, playing computer games, playing football, playing tennis, riding a bike, sailing, swimming, watching TV.