Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Clothes - advanced level

Ubrania poziom rozszerzony

Rozwiązując zadania edukacyjne online na platformie Zdobywcy Wiedzy dziecko nauczy się słówek i zwrotów angielskich z kategorii "Ubrania". Materiał dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej.
Szafa pełna ubrań

Szafa pełna ubrań

Ubrania po angielsku słówka

Ubrania po angielsku słówka. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków związanych z ubraniami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper, trousers.
Żółty płaszcz mamy

Żółty płaszcz mamy

Angielska pisownia nazw ubrań

Angielska pisownia nazw ubrań. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków związanych z ubraniami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: boots, trainers, tracksuit, hoodie, scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat.
Ciekawe akcesoria

Ciekawe akcesoria

Dodatki do ubrań po angielsku

Dodatki do ubrań po angielsku. Uczeń, klikając kolejne puzzle, poznaje angielskie słownictwo z tego zakresu. Słownictwo w quizie: boots, trainers, tracksuit, hoodie, scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat.
Memory w szafie

Memory w szafie

Gra angielskie słówka

Gra angielskie słówka. Gra typu memory. Uczeń grając utrwala nazwy ubrań i dodatków w języku angielskim. Uczeń odrywa karty i łączy w pary te, które przedstawiają to samo ubranie. Przy znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu. W grze można popełnić tylko 10 błędów! Słówka w grze: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper, trousers,boots, trainers, tracksuit, hoodie, scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat.
Ubrania w albumie

Ubrania w albumie

Utrwalenie angielskich nazw ubrań

Utrwalenie angielskich nazw ubrań. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper, trousers, boots, trainers, tracksuit, hoodie, scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat.
Zegarek taty

Zegarek taty

Dodatki do ubrań - utrwalenie

Dodatki do ubrań - utrwalenie. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: watch, necklace, earrings, ring, glasses, sunglasses.
Kapelusz mamy

Kapelusz mamy

Rozsypanka. Angielskie słówka - nazwy ubrań

Rozsypanka. Angielskie słówka - nazwy ubrań. Utrwalenie nazw ubrań. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper, trousers, boots, trainers, tracksuit, hoodie.
Jakie piękne rękawiczki!

Jakie piękne rękawiczki!

Nauka nazw ubrań po angielsku

Nauka nazw ubrań po angielsku. Utrwalenie nazw ubrań i dodatków. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat, watch, necklace, earrings, ring, glasses, sunglasses.
Kto to jest?

Kto to jest?

Ubrania po angielsku słuchanie

Ubrania po angielsku słuchanie. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu. Zadaniem dziecka jest wysłuchanie nagrania i wskazanie opisywanej osoby na podstawie jej ubrania. Słownictwo w quizie: dress, sunglasses, trousers, hat, blouse, skirt, top, shoes, shirt, jeans, t-shirt, shorts.
Porozmawiajmy!

Porozmawiajmy!

Rozumienie ze słuchu angielski dla dzieci

Rozumienie ze słuchu angielski dla dzieci. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "ubrania". Zadaniem dziecka jest wysłuchanie dialogu pomiędzy dziećmi i wskazanie obrazków, na których przedstawiony został temat rozmowy.
Mistrz klawiatury

Mistrz klawiatury

Pisanie dla dzieci po angielsku. Ubrania

Pisanie dla dzieci po angielsku. Ubrania. Uczeń ćwiczy pisownię nazw ubrań i dodatków w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. Słówka w grze: scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat, watch, necklace, earrings, ring, glasses, sunglasses.
Klocki z ubraniami

Klocki z ubraniami

Angielski układanie wyrazów z liter

Angielski układanie wyrazów z liter. Uczeń ćwiczy pisownie nazw ubrań i dodatków w języku angielskim układając ich nazwy z klocków. Na wykonanie wszystkich zadań jest określona ilość czasu! Słówka w grze: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper, trousers, boots, trainers, tracksuit, hoodie, scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat.
Co masz na sobie?

Co masz na sobie?

Jak jesteś ubrany po angielsku

Jak jesteś ubrany po angielsku. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy odpowiadanie na pytanie: "What are you wearing?" , "What is he/she wearing"?
Żółty kapelusik

Żółty kapelusik

Ubieranie się słówka angielskie

Ubieranie się słówka angielskie. Dziecko ćwiczy opisywanie ludzi z użyciem konstrukcji: "He/She's wearing.....". Zadanie ucznia polega na sformułowaniu wypowiedzi - zdań pokazanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi uczeń ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i ją jeszcze raz powtórzyć.