Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Litera, głoska, sylaba

Wyrazy z liter, dzielenie wyrazów na sylaby, rozpoznawanie głosek

To wszystko Twoje dziecko może ćwiczyć w naszych quizach edukacyjnych online z zakresu fonetyki. Zapraszamy!

Nauka alfabetu dla dzieci - Łódź podwodna ABC - Zd

Łódź podwodna ABC

Nauka alfabetu dla dzieci

Nauka alfabetu dla dzieci. Zadaniem ucznia jest przeciągnąć myszą dryfujące litery kolejno do odpowiednich okien łodzi podwodnej (zgodnie z ich kolejnością alfabecie)
Zadania z alfabetem - Pogodna galeria - ZdobywcyWi

Pogodna galeria

Zadania z alfabetem

Zadania z alfabetem. Zadaniem ucznia jest powieszenie na ścianie obrazów, pamiętając o zachowaniu kolejności alfabetycznej ich nazw, oraz umieszczenie pod nimi podpisów.
Ćwiczenie alfabetu - Warzywne obrazy - ZdobywcyWie

Warzywne obrazy

Ćwiczenie alfabetu

Ćwiczenie alfabetu. Zadaniem ucznia jest powieszenie na ścianie obrazów, pamiętając o zachowaniu kolejności alfabetycznej ich nazw, oraz umieszczenie pod nimi podpisów.
Alfabet do nauki - Nietoperze z imionami - Zdobywc

Nietoperze z imionami

Alfabet do nauki

Alfabet do nauki. Zadaniem ucznia jest ułożenie tabliczek z imionami, które trzymają nietoperze, w kolejności alfabetycznej.
Ćwiczenia z głoskami - Szkolne głoski - ZdobywcyWi

Szkolne głoski

Ćwiczenia z głoskami

Ćwiczenia z głoskami. Zadaniem ucznia jest zaznaczenie kolorem niebieskim - spółgłosek, kolorem czerwonym - samogłosek w prezentowanych wyrazach/ zdaniach.
Głoski w wyrazie - Głoski na rowerze - ZdobywcyWie

Głoski na rowerze

Głoski w wyrazie

Głoski w wyrazie. Zadaniem ucznia jest zaznaczenie kolorem niebieskim - spółgłosek, kolorem czerwonym - samogłosek w prezentowanych wyrazach/ zdaniach.
Nauka głosek - Kolorowe narty - ZdobywcyWiedzy.pl

Kolorowe narty

Nauka głosek

Nauka głosek. Zadaniem ucznia jest zaznaczenie kolorem niebieskim - spółgłosek, kolorem czerwonym - samogłosek w prezentowanych wyrazach / zdaniach.

Nauka głosek dla dzieci - Wiedzolot - ZdobywcyWied

Wiedzolot

Nauka głosek dla dzieci

Nauka głosek dla dzieci. Gra, w której uczeń ćwiczy rozpoznawanie spółgłosek i samogłosek. Zadaniem ucznia jest takie sterowanie statkiem kosmicznym, aby złapać wszystkie zadane głoski.
Jak dzielić na sylaby? - Prezentacja - Litera, głoska, sylaba

Prezentacja

Jak dzielić na sylaby?

Prezentacja interaktywna opisująca, jak dzielić wyrazy na sylaby. Poznaj definicję sylaby oraz kilka zasad podziału wyrazów na sylaby. Klikaj interaktywne chmurki na prezentacji i posłuchaj wskazówek, np., że "Nie istnieje sylaba bez samogłoski, istnieją natomiast sylaby bez spółgłoski - utworzone z jednej samogłoski" lub "Są wyrazy, których nie możemy podzielić, gdyż mają tylko jedną samogłoskę". Zapoznanie się z prezentacją ułatwi wykonywanie pasujących do niej ćwiczeń.

Sylabizowanie - Sylabowy latawiec - ZdobywcyWiedzy

Sylabowy latawiec

Sylabizowanie

Sylabizowanie. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie podanych sylab w odpowiedniej kolejności na ogon latawca tak, aby powstał poprawny znaczeniowo wyraz.
Ćwiczenie sylab - Dzieci nad strumykiem - Zdobywcy

Dzieci nad strumykiem

Ćwiczenie sylab

Ćwiczenie sylab. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie podanych sylab w odpowiedniej kolejności na ogon latawca tak, aby powstał poprawny znaczeniowo wyraz.
Tworzenie wyrazów z sylab - Latawiec w mieście - Z

Latawiec w mieście

Tworzenie wyrazów z sylab

Tworzenie wyrazów z sylab. Edukacja polonistyczna klasa 2. Przenoszenie sylab na ogon latawca tak, aby powstał poprawny wyraz. Sprawdź!
Dzielenie na sylaby - Autobusem do szkoły! - Zdoby

Autobusem do szkoły!

Dzielenie na sylaby

Dzielenie na sylaby. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie podanych sylab w odpowiedniej kolejności na ogon latawca tak, aby powstał poprawny znaczeniowo wyraz.
Dzielenie wyrazów na sylaby - Owocowe sylabowanie

Owocowe sylabowanie

Dzielenie wyrazów na sylaby

Dzielenie wyrazów na sylaby. Zadaniem ucznia jest podzielenie podanych w quizie wyrazów na sylaby przy pomocy wirtualnych nożyczek.
Ćwiczenia na sylaby - Litera, głoska, sylaba

Mo-re-la

Ćwiczenia na sylaby

Ćwiczenia na sylaby. Edukacja polonistyczna klasa 2. Dzielenie wyrazów na sylaby przy pomocy wirtualnych nożyczek. Zajrzyj!

Zabawy z sylabami - Sylabowe ciach, ciach! - Zdoby

Sylabowe ciach, ciach!

Zabawy z sylabami

Zabawy z sylabami. Zadaniem ucznia jest podzielenie podanych w quizie wyrazów na sylaby przy pomocy wirtualnych nożyczek.
Zadania z sylabami - Marchewkowe nożyczki - Zdobyw

Marchewkowe nożyczki

Zadania z sylabami

Zadania z sylabami. Edukacja polonistyczna klasa 2. Cięcie wyrazów wirtualnymi nożyczkami na sylaby. Spróbuj!
Co to jest głoska i litera? - Prezentacja - Litera, głoska, sylaba

Prezentacja

Co to jest głoska i litera?

Prezentacja multimedialna "Co to jest głoska i litera?" uczy, czym różni się litera od głoski oraz jak wygląda dwuznak? Klikaj interaktywne elementy i posłuchaj ważnych informacji, np.: "LITERA to znak pisma, litery widzimy i piszemy", "GŁOSKA to dźwięk mowy, głoski wymawiamy i słyszymy", "Niektóre głoski zapisujemy za pomocą dwóch liter i nazywamy je dwuznakami". Obejrzyj koniecznie prezentację, żeby z łatwością rozwiązywać następujące po niej quizy.

Głoski i litery - W ogrodzie u Asi - ZdobywcyWiedz

W ogrodzie u Asi

Głoski i litery

Głoski i litery. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, głosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczkę, którą trzyma ogrodniczka.
Liczenie głosek i sylab - Zbieramy warzywa - Zdoby

Zbieramy warzywa

Liczenie głosek i sylab

Liczenie głosek. Edukacja polonistyczna klasa 2. Zliczanie liter, głosek lub sylab w wyrazach i wpisanie wyniku na tabliczkę, którą trzyma ogrodniczka.
Liczenie liter - Litery i głoski w szafie - Zdobyw

Litery i głoski w szafie

Liczenie liter

Liczenie liter. Zadaniem ucznia jest zliczenie liter, głosek lub sylab w podanych wyrazach oraz wpisanie poprawnego wyniku na tabliczce, którą trzyma dziewczynka.
Nauka liter i głosek - Szafa pełna ubrań - Zdobywc

Szafa pełna ubrań

Nauka liter i głosek

Nauka liter i głosek. Edukacja polonistyczna klasa 2. Liczenie w wyrazach liter, głosek lub sylab i notowanie wyniku na tabliczce. Zajrzyj!
Ile głosek, ile liter?

Licz litery i głoski!

Głoski a Litery

Quiz na rozpoznawanie i rozróżnianie liter i głosek. Zadaniem ucznia jest policzenie w wyrazie liter lub głosek i wpisanie odpowiedniej liczby do okienka.