Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

;
Places in School - advanced level Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Miejsca w szkole poziom rozszerzony

Nauka przez zabawę. Dziecko będzie ćwiczyć angielskie słówka, zwroty i wyrażenia z tematu "Miejsca w szkole". Interaktywne zadania online dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.
Nasza szkoła

Nasza szkoła

Szkoła po angielsku

Szkoła po angielsku. Celem ćwiczenia jest poznanie nazw pomieszczeń w szkole. Zadaniem ucznia jest klikanie we wskazane miejsca w szkole i zapoznanie się z nazwą miejsca, jak również pisownią i wymową. Uczeń poznaje następujące słówka: playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.

0
...
?
Odkryj karty!

Odkryj karty!

Memory Gra słówka angielskie

Memory Gra słówka angielskie. Uczeń grając utrwala nazwy pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i znajdywanie wśród nich dwóch, które przedstawiają ten sam obrazek. Przy dobrym połączeniu uczeń usłyszy nagranie dżwiękowe z poprawną wymową nazwy pomieszczenia w szkole. W grze użyto: playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.

0
...
?
Sesja w szkole

Sesja w szkole

Utrwalenie angielskich słówek

Utrwalenie angielskich słówek. Utrwalenie nazw pomieszczeń w szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.

0
...
?
Pomieszczenia w szkole

Pomieszczenia w szkole

Rozumienie ze słuchu angielskie słówka

Rozumienie ze słuchu angielskie słówka. Utrwalenie pomieszczeń w szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.

0
...
?
Gdzie jest Asia?

Gdzie jest Asia?

Quiz angielski dla dzieci

Quiz angielski dla dzieci. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zadanie ucznia polega na wysłuchaniu nagrania i wskazaniu pomieszczenia, w którym wykonywana jest czynność opisana w nagraniu. Słownictwo w quizie: swimming pool, library, gym, canteen, classroom, eat a sandwich, dink orange juice, sit a the desk, write in a notebook, jump into the water, wear swimming trunks, play basetball, wear short and trainerrs.

0
...
?
Co się ukryło?

Co się ukryło?

Gra angielskie słowa

Gra angielskie słowa. Uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Na odgadnięcie wszystkich wyrażeń uczeń ma ograniczoną ilość prób! Słówka w grze:classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.

0
...
?
Ćwiczę pisownię!

Ćwiczę pisownię!

Ćwiczenie pisowni angielskich słówek

Ćwiczenie pisowni angielskich słówek. Uczeń ćwiczy pisownię nazw pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. Słówka w grze: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.

0
...
?

Brawo! Masz nową odznakę!

Brawo! Zdobyłeś odznakę!

lub