Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Places in School - advanced level

Miejsca w szkole poziom rozszerzony

Nauka przez zabawę. Dziecko będzie ćwiczyć angielskie słówka, zwroty i wyrażenia z tematu "Miejsca w szkole". Interaktywne zadania online dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.
Nasza szkoła

Nasza szkoła

Szkoła po angielsku

Szkoła po angielsku. Celem ćwiczenia jest poznanie nazw pomieszczeń w szkole. Zadaniem ucznia jest klikanie we wskazane miejsca w szkole i zapoznanie się z nazwą miejsca, jak również pisownią i wymową. Uczeń poznaje następujące słówka: playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.
Odkryj karty!

Odkryj karty!

Memory Gra słówka angielskie

Memory Gra słówka angielskie. Uczeń grając utrwala nazwy pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i znajdywanie wśród nich dwóch, które przedstawiają ten sam obrazek. Przy dobrym połączeniu uczeń usłyszy nagranie dżwiękowe z poprawną wymową nazwy pomieszczenia w szkole. W grze użyto: playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.
Sesja w szkole

Sesja w szkole

Utrwalenie angielskich słówek

Utrwalenie angielskich słówek. Utrwalenie nazw pomieszczeń w szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.
Pomieszczenia w szkole

Pomieszczenia w szkole

Rozumienie ze słuchu angielskie słówka

Rozumienie ze słuchu angielskie słówka. Utrwalenie pomieszczeń w szkole. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.
Gdzie jest Asia?

Gdzie jest Asia?

Quiz angielski dla dzieci

Quiz angielski dla dzieci. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zadanie ucznia polega na wysłuchaniu nagrania i wskazaniu pomieszczenia, w którym wykonywana jest czynność opisana w nagraniu. Słownictwo w quizie: swimming pool, library, gym, canteen, classroom, eat a sandwich, dink orange juice, sit a the desk, write in a notebook, jump into the water, wear swimming trunks, play basetball, wear short and trainerrs.
Co się ukryło?

Co się ukryło?

Gra angielskie słowa

Gra angielskie słowa. Uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Na odgadnięcie wszystkich wyrażeń uczeń ma ograniczoną ilość prób! Słówka w grze:classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.
Ćwiczę pisownię!

Ćwiczę pisownię!

Ćwiczenie pisowni angielskich słówek

Ćwiczenie pisowni angielskich słówek. Uczeń ćwiczy pisownię nazw pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. Słówka w grze: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.