RZĄDOWY PROGRAM AKTYWNA TABLICA
ZYSKAJ DO 14 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA

AKTYWNA TABLICA
RZĄDOWY PROGRAM DLA SZKÓŁ

Zdobywcy Wiedzy to doskonałe narzędzie edukacyjne, dzięki któremu szkoła będzie mogła spełnić warunki formalne aby skorzystać z rządowego programu aktywna tablica.
Zdobywcy wiedzy jest doskonałą pomocą dydaktyczną do wykorzystania w trakcie zajęć lekcyjnych, a także do ćwiczeń z zakresu dysleksji, ćwiczeń koordynacji ręki i oka, koncentracji i logicznego myślenia.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAKUP PROGRAMU EDUKACYJNEGO