WSPANIAŁE NARZĘDZIE EDUKACYJNE WSPIERAJĄCE POLSKIE SZKOŁY

ZDOBYWCY WIEDZY

ZDOBYWCY WIEDZY GWARANTUJĄ
NAUCZYCIELOM I UCZNIOM

Ogromny zbiór ponad 10 000 ćwiczeń, zadań i interakcji  przygotowanych przez polskich pedagogów

Całość  zgodna z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

Specjalne narzędzia dla Rodziców i Nauczycieli (kontrola postępów, zadawanie prac domowych)

Nauka przez Zabawę – Dzieci same proszę o włączenie nowych zadań

Pełne bezpieczeństwo dzieci - Portal nie zawiera reklam

Elementy aktywizujące dzieci do nauki - Grywalizacja