Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

House - basic level

Dom poziom podstawowy

Uczeń ćwiczy znajomość angielskich zwrotów i słówek z tego kręgu w zakresie podstawowym. Materiał edukacyjny przeznaczony jest dla dzieci z klas 0-3 szkół podstawowych.

Mój dom

Mój dom

Nazwy pomieszczeń po angielsku

Nazwy pomieszczeń po angielsku. Poznanie nazw pomieszczeń. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych słówek. Słownictwo wykorzystane w quizie: living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen.
Meble w pokoju Tomka

Meble w pokoju Tomka

Nazwy mebli po angielsku

Nazwy mebli po angielsku. Poznanie nazw mebli. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych słówek. Słownictwo wykorzystane w quizie: bed, sofa, table, chair, armchair, cupboard.
Nazywam meble

Nazywam meble

Jak nazywać meble po angielsku

Jak nazywać meble po angielsku. Poznanie nazw mebli. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych słówek. Słownictwo wykorzystane w quizie: bed, sofa, table, chair, armchair, cupboard.
Na dywaniku

Na dywaniku

Przyimki w angielskim

Przyimki w angielskim. Poznanie przyimków miejsca. Zadaniem ucznia jest odkrywanie karteczek z notesu w celu wysłuchania wymowy i poznania pisowni ćwiczonych słówek. Słownictwo wykorzystane w quizie: in, on, under, next to, in front of, behind, between, over, near.
Słownictwo angielskie - dom i wyposażenie domowe

Flat, house, cottage

Poznaj nazwy rodzajów domów po angielsku!

Słownictwo angielskie - rodzaje domów oraz wyposażenie domowe. Zadaniem ucznia jest przeniesienie obrazków w odpowiednie miejsce na ekranie. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: flat, house, cottage, block of flats, washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.

Pokojowe Memory

Pokojowe Memory

Angielski pomieszczenia w domu

Angielski pomieszczenia w domu. Gra typu memory. Uczeń utrwala nazwy pomieszczeń w domu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają ten sam obrazek. W przypadku odnalezienia pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu.
Meble - Memory

Meble - Memory

Nazwy mebli w jezyku angielskim

Nazwy mebli w jezyku angielskim. Gra typu Memory. Uczeń utrwala nazwy mebli w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają ten sam obrazek. W przypadku odnalezienia pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu.
Gra Memory po angielsku - Słownictwo DOM

Wyposażenie domu po angielsku

Gra Memory

Słówka i zwroty angielskie do tematu: Wypoażenie domu. Gra typu Memory. Uczeń utrwala angielskie słówka przez odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają ten sam obrazek. W przypadku odnalezienia pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu.

Zdjęcia w pokoju

Zdjęcia w pokoju

Jak jest po angielsku kuchnia?

Jak jest po angielsku kuchnia? Utrwalenie nazw pomieszczeń. Uczeń ćwiczy nazywanie pomieszczeń w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie:living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen.
Pstryk! Pstryk!

Pstryk! Pstryk!

Układanka. Nazywamy meble po angielsku

Układanka. Nazywamy meble po angielsku. Utrwalenie nazw mebli. Uczeń ćwiczy nazywanie mebli w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: bed, sofa, table, chair, armchair, window, door, lamp, cupboard, wardrobe, TV, computer.
Ćwiczymy pisanie

Ćwiczymy pisanie

Quiz pisanie po angielsku dla dzieci

Quiz pisanie po angielsku dla dzieci. Utrwalenie nazw typów domów oraz wyposażenia domowego. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: flat, house, cottage, block of flats, washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.
W domu u Tomka

W domu u Tomka

Pisownia nazw pomieszczeń po angielsku

Pisownia nazw pomieszczeń po angielsku. Ćwiczenie pisowni nazw pomieszczeń. Zadaniem ucznia jest kliknięcie grafiki, posłuchanie nagrania i wpisanie odpowiedniej nazwy w puste okienko. Słownictwo w quizie: living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen.
Potrafię to napisać!

Potrafię to napisać!

Quiz pisownia angielska

Quiz pisownia angielska. Ćwiczenie pisowni nazw mebli. Zadaniem ucznia jest kliknięcie grafiki, posłuchanie nagrania i wpisanie odpowiedniej nazwy w puste okienko. Słownictwo w quizie: bed, sofa, table, chair, armchair, window, door, lamp, cupboard, wardrobe, TV, lamp, computer.
Kuchnia i łazienka

Kuchnia i łazienka

Wyposażenie domowe po angielsku

Wyposażenie domowe po angielsku. Zadaniem ucznia jest kliknięcie grafiki, posłuchanie nagrania i wpisanie odpowiedniej nazwy w puste okienko. Słownictwo w quizie: washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.
Pod i nad

Pod i nad

Przyimki angielskie powtórzenie

Przyimki angielskie powtórzenie. Zadaniem ucznia jest przeniesienie odpowieniego przyimka tak, aby uzupełnić zdanie zgodnie z przedstawionym obrazkiem. Słownictwo w quizie: in, on, under, next to, near, in front of, behind, between.
Litery w pokojach

Litery w pokojach

Gra słówka angielskie

Gra słówka angielskie. Uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy typów domów i pomieszczeń w języku angielskim. Na odgadnięcie wszystkich wyrażeń uczeń ma ograniczoną ilość prób! Słówka w grze: flat, house, cottage, block of flats, living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen.
Jaki to mebel?

Jaki to mebel?

Gra nazwy mebli po angielsku

Gra nazwy mebli po angielsku. Uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy mebli w języku angielskim. Na odgadnięcie wszystkich wyrażeń uczeń ma ograniczoną ilość prób! Słówka w grze: bed, sofa, table, chair, armchair, cupboard, computer, TV, lamp, window, door, wardrobe, washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.
Szybkie wpisywanie

Szybkie wpisywanie

Ćwiczenia na pisanie

Ćwiczenia na pisanie. Uczeń ćwiczy pisownię nazw pomieszczeń i typów domów w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: flat, house, cottage, block of flats, living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen.
Wiem jak napisać!

Wiem jak napisać!

Ćwiczymy pisownię słówek

Ćwiczymy pisownię słówek. Uczeń ćwiczy pisownię nazw mebli w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: bed, sofa, table, chair, armchair, cupboard, computer, TV, lamp, window, door, wardrobe, washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.
Domowe klocki

Domowe klocki

Układanie słówek angielskich z liter

Układanie słówek angielskich z liter. Uczeń ćwiczy pisownię nazw mebli w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest ułożenie z klocków nazw pokazanych mebli. Na wykonanie wszystkich zadań uczeń ma określoną ilośc czasu! Słówka w grze: bed, sofa, table, chair, armchair, cupboard, computer, TV, lamp, window, door, wardrobe, bookcase, bookshefl, washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.

Gdzie mieszkasz?

Gdzie mieszkasz?

Pytania o miejsce zamieszkania

Pytania o miejsce zamieszkania. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie zadawania pytania "Where do you live? I udzielania na nie odpowiedzi. Słownictwo wykorzystane w quizie: flat, house, cottage, block of flats.
Zadawanie pytań po angielsku: Where is ...?

Where is ...?

Zadawanie pytań po angielsku: Gdzie jest?

Trening komunikacji ustnej - nauka zadawania pytania po angielsku "Where is...?". Słownictwo wykorzystane w quizie: armachair, bed, bin, carpet, desk, dishwasher, fridge, lamp, painting, poster, sink, tv.

Co stoi koło ściany?

Co stoi koło ściany?

Pytanie o miejsce po angielsku

Pytanie o miejsce po angielsku. Ćwiczenie odpowiadania na pytanie: Where is??" z zastosowaniem przyimków miejsca. Słownictwo wykorzystane w quizie: armachair, bed, bin, carpet, desk, dishwasher, fridge, lamp, painting, poster, sink, tv.
W moim domu

W moim domu

Słówka angielskie - miejsca w domu

Słówka angielskie - miejsca w domu. Ćwiczenie umiejętności nazywania pomieszczeń w domu za pomocą konstrukcji "There is?/ There are?". Słownictwo wykorzystane w quizie: living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen, garage, bath, bed, bike, car, computer, cooker, dishwasher, fridge, lamp, motorcycle, shower, sink, sofa, table, toilet, tv, wardrobe.