Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Animals - advanced level

Zwierzęta poziom rozszerzony

Zadania online dla dzieci z angielskiego. Dziecko będzie ćwiczyć słówka i zwroty angielskie. Materiał dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.
Razem nad stawem

Razem nad stawem

Angielskie nazwy zwierząt

Angielskie nazwy zwierząt. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków związanych ze zwierzętami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.
Znasz zwierzęta hodowlane?

Znasz zwierzęta hodowlane?

Angielski dla dzieci zwierzęta

Angielski dla dzieci zwierzęta. Poznanie nazw zwierząt domowych i hodowlanych. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków zwiazanych ze zwierzętami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: cow, bull, horse, pig, chicken, goat, goose, duck, turkey, sheep.
Zwierzęta domowe - Memory

Zwierzęta domowe - Memory

Nazwy zwierząt domowych po angielsku

Nazwy zwierząt domowych po angielsku. Gra Memory. Uczeń grając utrwala nazwy zwierząt domowych w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrania dźwiękowego łączenie ich w pary. Po znalezieniu pary uczeń zobaczy grafikę przedstawiającą zwierzę. Słówka w grze: dog, cat, hamster, goldfish, turtle,cow, bull, horse, pig, chicken, goose, goat, sheep, duck, turtle, budgie, rabbit.
Znam już zwierzęta hodowlane!

Znam już zwierzęta hodowlane!

Zwierzęta po angielsku

Zwierzęta po angielsku. Utrwalenie słownictwa - zwierzęta domowe i hodowlane. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: dog, cat hamster, goldfish, turtle, cow, bull, horse, pig, chicken.
Czy to papuga, czy kaczka?

Czy to papuga, czy kaczka?

Quiz zwierzęta po angielsku

Quiz zwierzęta po angielsku. Utrwalenie nazw zwierząt domowych i hodowlanych. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: dog, cat hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie, cow, bull, horse, pig, chicken, goat, goose, duck, turkey, sheep.
Szybkie pisanie

Szybkie pisanie

Angielskie nazwy zwierząt pisownia

Angielskie nazwy zwierząt pisownia. Uczeń ćwiczy pisownię nazw zwierząt domowych w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: dog, cat hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie, cow, bull, horse, pig, chicken, goat, goose, duck, turkey, sheep.
Ułóż nazwy zwierząt!

Ułóż nazwy zwierząt!

Układamy angielskie nazwy zwierząt

Układamy angielskie nazwy zwierząt. Uczeń ćwiczy pisownię nazw zwierząt domowych w języku angielskim. Jego zadaniem jest układnie z klocków nazw zwierząt pojawiających się na obrazkach. Na wykonanie wszystkich zadań w grze jest ograniczona ilość czasu. Słówka w grze: dog, cat hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie, cow, bull, horse, pig, chicken, goat, goose, duck, turkey, sheep.
Jakie to zwierzę?

Jakie to zwierzę?

Zwierzęta po angielsku dla dzieci

Zwierzęta po angielsku dla dzieci. Rozpoznawanie nazw zwierząt. Uczeń słucha nagrania i wskazuje elementy wymienione w nagraniu. Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.
Na spacer z Azorkiem

Na spacer z Azorkiem

I have got ćwiczenia dla dzieci

I have got ćwiczenia dla dzieci. Uczeń ćwiczy konstrukcję "I've got....../ I haven't got...". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.
Harcerskie pytania

Harcerskie pytania

He has got ćwiczenia dla dzieci

He has got ćwiczenia dla dzieci. Uczeń ćwiczy konstrukcję "He/she's got....../ He/she hasnt't got....". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.
Czy masz psa?

Czy masz psa?

Wyrażenie have you got

Wyrażenie have you got. Uczeń ćwiczy konstrukcję "Have you got...?". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, guinea pig, rabbit, goldfish, parrot, snake, turtle.
Wszystkie zwierzęta Jasia

Wszystkie zwierzęta Jasia

Has he got ćwiczenia dla dzieci

Has he got ćwiczenia dla dzieci. Uczeń ćwiczy konstrukcję " Has he/she got....?". Słownictwo wykorzystane w quizie: budgie, cat, dog, goldfish, guinea pig, hamster, parrot, rabbit, snake, turtle.
Dzikie zwierzęta na sawannie

Dzikie zwierzęta na sawannie

Nazwy dzikich zwierząt po angielsku

Nazwy dzikich zwierząt po angielsku. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków związanych ze zwierzętami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot.
Nie bój żaby!

Nie bój żaby!

Angielski dzikie zwierzęta

Angielski dzikie zwierzęta. Poznanie nazw dzikich zwierząt. Zdaniem ucznia jest przeniesienie obrazków związanych ze zwierzętami w odpowiednie miejsce. Uczeń słucha prawidłowej wymowy i poznaje pisownię wyrazów. Słownictwo w quizie: spider, cheetah, rhino, hippo, crocodile, alligator, leopard, frog, lizard.
Dzikie zwierzęta - Memory

Dzikie zwierzęta - Memory

Ćwiczenia wymowy angielskiej nazw zwierząt

Ćwiczenia wymowy angielskiej nazw zwierząt. Gra memory. Uczeń utrwala nazwy dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają to samo zwierzę. Po znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę nazwy zwierzęcia. W trakcie gry można popełnić tylko 10 błędów! Słówka w grze: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider, heetah, rhino, hippo, crocodile, alligator, leopard, frog, lizard.
Uśmiech żyrafy

Uśmiech żyrafy

Dzikie zwierzęta po angielsku

Dzikie zwierzęta po angielsku. Utrwalenie nazw dzikich zwierząt. Uczeń ćwiczy nazywanie dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider, cheetah, rhino, hippo, crocodile, alligator, leopard, frog, lizard.
Wykreślanka z dzikusami

Wykreślanka z dzikusami

Ćwiczenia edukacyjne angielski - zwierzęta

Ćwiczenia edukacyjne angielski - zwierzęta. Utrwalenie nazw zwierząt domowych i hodowlanych. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider, cheetah, rhino, hippo, crocodile, alligator, leopard, frog, lizard.
Ćwiczę szybkie pisanie!

Ćwiczę szybkie pisanie!

Pisownia nazw dzikich zwierząt po angielsku

Pisownia nazw dzikich zwierząt po angielsku. Uczeń ćwiczy pisownię nazw dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider, cheetah, rhino, hippo, crocodile, alligator, leopard, frog, lizard.
Dzikie zwierzęta z klocków

Dzikie zwierzęta z klocków

Jak pisać nazwy dzikich zwierząt po angielsku?

Jak pisać nazwy dzikich zwierząt po angielsku? Uczeń ćwiczy pisownię nazw dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest układnie nazw zwierząt pojawiających się na obrazkach z klocków. Na wykonanie wszystkich zadań jest ograniczona ilość czasu! Słówka w grze: Lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider, cheetah, rhino, hippo, crocodile, alligator, leopard, frog, lizard.
Jak zbudowane są zwierzęta?

Jak zbudowane są zwierzęta?

Angielski części ciała zwierząt

Angielski części ciała zwierząt. Uczeń poznaje części ciała zwierząt. W pierwszej części quizu zadaniem dziecka jest klikanie we wskazane części ciała zwierząt i zapoznanie się z pisownią oraz wymową ich nazw. Słownictwo w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck, body, arms, teeth, nose, wings. W drugiej części quizu uczeń ma za zadanie wskazywać części ciała zwierząt wskazane w nagraniach.
Czy byk ma futro?

Czy byk ma futro?

Ćwiczenia rozumienie ze słuchu dla dzieci

Ćwiczenia rozumienie ze słuchu dla dzieci. Uczeń utrwala nazwy części ciała zwierząt. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck.
Zwierzę też ma ciało!

Zwierzę też ma ciało!

Słówka angielskie zwierzęta

Słówka angielskie zwierzęta. Dziecko utrwala nazwy części ciała zwierząt. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: neck, body, arm, teeth, fur, nose, wings.
Owca ma futro

Owca ma futro

Zwierzęta angielski ćwiczenie

Zwierzęta angielski ćwiczenie. Uczeń ćwiczy i utrwala znajomość nazw części ciała zwierząt za pomocą konstrukcji "It's got?/ It hasn't got ...". Słownictwo wykorzystane w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck, body, arms, teeth, fur, nose, wings.
Słoń jest silny

Słoń jest silny

Opisywanie po angielsku

Opisywanie po angielsku. Ćwiczenie utrwalające opisywanie cech zwierząt za pomocą konstrukcji "It is?./ It isn't?.". Słownictwo wykorzystane w quizie: small, big, strong, short, long, slow, fast, hungry, thirsty, beautiful.
Ryba pływa

Ryba pływa

Angielskie nazwy umiejetności

Angielskie nazwy umiejetności. Dziecko ćwiczy i utrwala opisywanie umiejętności zwierząt za pomocą konstrukcji "It can?./ It can't?.". Słownictwo wykorzystane w quizie: run, swim, climb, hunt, fly.