Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Diseases - advanced level

Choroby poziom rozszerzony

Dziecko nauczy się wielu nowych słówek i zwrotów po angielsku. Materiał dla dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej.

Co może nam dolegać?

Co może nam dolegać?

Angielskie nazwy chorób

Angielskie nazwy chorób. Choroby i dolegliwości. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i stosowanie słownictwa z tego kręgu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając w odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić słownictwo. Wyrażenia w quizie: I'm hot, I'm cold, I feel dizzy, I feel sick, I've got a headache, I've got a cold.

Nieznośny ból brzucha

Nieznośny ból brzucha

Ćwiczenie wymowy nazw chorób

Ćwiczenie wymowy nazw chorób. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i stosowanie angielskiego słownictwa z zakresu "Choroby i dolegliwości". Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić słownictwo. Wyrażenia w quizie: I've got a temperature, I've got a stomach ache, I've got a runny nose, I've got a toothache, I've got a sore throat, I've got a headache.

Choroby - memory

Choroby - memory

Memory Gra - angielskie nazwy chorób

Memory Gra - angielskie nazwy chorób. Uczeń grając w memory utrwala nazwy chorób i dolegliwości w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrań dźwiękowych dobieranie ich w pary. Po dobrym połączeniu uczeń widzi obrazek ilustrujący daną chorobę lub dolegliwość.
Boli mnie ząb!

Boli mnie ząb!

O bólu po angielsku

O bólu po angielsku. Utrwalenie nazw chorób i dolegliwości. Uczeń ćwiczy słownictwo z tego kręgu. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Wyrażenia w quizie: I've got a temperature, I've got a stomach ache, I've got a runny nose, I've got a toothache, I've got a sore throat.
Co dolega tacie?

Co dolega tacie?

Mam temperaturę po angielsku

Mam temperaturę po angielsku. Utrwalenie nazw chorób i dolegliwości. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie wyrażenia wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych zdań.Wyrażenia w quizie: I've got a temperature, I've got a stomach ache, I've got a runny nose, I've got a toothache, I've got a sore throat.
Jak się dziś czujesz?

Jak się dziś czujesz?

Choroby po angielsku dla dzieci

Choroby po angielsku dla dzieci. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "choroby". Zadanie ucznia polega na wysłuchaniu dialogu pomiedzy dziećmi i wskazanie obrazków, na których przedstawiony został temat rozmowy.

Co dolega Asi?

Co dolega Asi?

Quiz rozumienie ze słuchu angielski

Quiz rozumienie ze słuchu angielski. Dziecko ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu i utrwalenie słownictwa z zakresu "choroby". Zadanie dziecka polega na wysłuchaniu dialogu pomiędzy dziećmi i wskazaniu obrazków przedstawiających temat rozmowy.
W gabinecie lekarskim

W gabinecie lekarskim

Słówka angielskie wizyta u lekarza

Słówka angielskie wizyta u lekarza. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Uczeń ćwiczy udzielanie odpowiedzi na pytanie "What's the matter? Wyrażenia wykorzystane w quizie: I feel sick, I feel dizzy, I'm cold, I'm hot, I've got a cold, I've got a headache, I've got a runny nose, I've got a stomach ache, I've got a temperature, I've got a toothache.
Epidemia!

Epidemia!

O chorobach po angielsku

O chorobach po angielsku. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Udzielanie odpowiedzi na pytanie "What's the matter? - He's hot..../ He feels sick..../ She's got a temperature. Wyrażenia wykorzystane w quizie: He feels dizzy and he's hot; He Feels sick and he's got a stomach ache; He feels sick and he's got a toothache; She is cold and she feels sick.