PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ

ĆWICZENIA ONLINE

Zdobywcy Wiedzy w Twojej Szkole to program edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli na terenie całego kraju. Zależy nam również na udostępnieniu platformy w polonijnych szkołach poza granicami Polski.

DLACZEGO WARTO?

CO ZYSKUJE SZKOŁA I NAUCZYCIEL

W ramach programu bezpłatnie udostępniamy możliwość przetestowania naszej platformy edukacyjnej wszystkim zainteresowanym szkołom podstawowym oraz placówkom oświatowym.

Udzielmy również wsparcia w sposobie pracy z interaktywnymi ćwiczeniami edukacyjnymi oraz wykorzystaniem wszystkich funkcji platformy.

Każda placówka, która wyśle do nas chęć przystąpienia do programu otrzyma specjalne konto, gdzie po zalogowaniu się, będzie miała możliwość skorzystania z udostępnionych tam materiałów.

Pamiętajcie, że w Waszej klasie nie może zabraknąć Zdobywców Wiedzy!