angielski klasa 1

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH 1-3

Platforma edukacyjna zdobywcywiedzy.pl oferuje kompleksowy kurs języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Gry edukacyjne, które proponujemy dzieciom w tej kategorii podzieliliśmy na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Chcemy, aby dzieci miały możliwość zarówno powtórzenia i utrwalenia słownictwa poznanego w czasie zajęć lekcyjnych, jak również samodzielnego zagłębienia się w język i poznawania nowych słów, konstrukcji językowych i zwrotów. Stwarza to również okazję dla nauczycieli, którzy mogą zainteresować swoich uczniów rozszerzaniem wiedzy i zadawać im prace domowe na platformie w oparciu o poziom rozszerzony.

W edukacji wczesnoszkolnej ważne jest, aby nauka języka obcego szła w parze z edukacją polonistyczną. Wszystko po to, aby na angielskim realizować materiał w zakresie tematycznym jak najbardziej zbliżonym do programu nauczania edukacji polonistycznej. Dzięki temu nauka języka obcego idzie w parze z nauką języka ojczystego. Dbając o poprawność merytoryczną procesu nauczania zadbaliśmy, aby kształtować w dzieciach wszystkie kompetencje językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i oczywiście mówienie.

Przechodząc do meritum - czego zdobywcywiedzy.pl nauczą Twoje dziecko, jeżeli chodzi o język angielski? Poniżej przedstawiamy tematy omawiane w tym module oraz przykłady zwrotów, które znajdują się w ćwiczeniach dla dzieci.

 Wybrane tematy (każdy temat ma poziom podstawowy i rozszerzony):

 • nazwy kolorów
 • przybory szkolne
 • zabawki
 • owoce
 • warzywa
 • produkty spożywcze
 • zwierzęta domowe, dzikie i hodowlane
 • części ciała zwierząt
 • miasto i budynki w mieście
 • zwroty przydatne przy wskazywaniu drogi
 • dom, nazwy pomieszczeń, mebli, wyposażenia domowego
 • rodzina, nazwy członków rodziny
 • czynności dnia codziennego
 • środki transportu
 • liczby 1-100 (pisownia, działania matematyczne na liczbach - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie)
 • ubrania i dodatki
 • szkoła
 • dni tygodnia
 • miesiące
 • opisywanie pogody i pór roku
 • nazwy chorób i dolegliwości
 • zawody i profesje
 • planowanie dnia
   

 Zwroty i wyrażenia (program obejmuje twierdzenia, pytania i przeczenia), których nauczy się dziecko to m.in.:

 • wyrażenie “I have got...”, określające posiadanie
 • zadawanie pytania o posiadanie “Have you got?”
 • określanie sympatii “I like.../ I don’t like…”
 • pytanie o sympatię “Do you like…?”
 • udzielanie odpowiedzi na pytanie “What’s your favourite fruit?”
 • ćwiczenie zwrotu “Would you like some…?”
 • zadawanie pytania “What do you have for breakfast/lunch?”
 • pytanie o drogę “How can I get to…?”
 • pytanie o pochodzenie i miejsce zamieszkania “Where do you live…?”
 • pytanie o miejsce “Where is…?”
 • pytanie o wiek “How old are you?”
 • pytanie o numer telefonu “What’s your phone number?”
 • pytanie o ubiór “What are you wearing?”, “He/she is wearing…”
 • plany na wakacje “Where do you spend your holidays?/ Where do you go on holidays?/ What do you do on holidays?”
 • pytanie o plany na przyszłość “What do you do on…?”
 • pytanie o samopoczucie - “What’s the matter?”
 • pytanie o czas - “What time is it?”
 • pytanie o czynności dnia codziennego - “What time do you…?”
     
         


zdobywcywiedzy.pl zadbają o edukację języka angielskiego Twojego dziecka. Wszystkie ćwiczenia online i gry edukacyjne zostały stworzone w zgodzie z podstawą programową przez wykwalifikowanych nauczycieli i metodyków.


TO NIE WSZYSTKO!

zdobywcywiedzy.pl to także ćwiczenia on-line, quizy, gry i zadania on-line z edukacji matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Nie czekaj - kliknij tutaj.

©2016- Zdobywcy Wiedzy