Witaj

Sprawdź nasze interaktywne ćwiczenia edukacyjne z matematyki przeznaczone dla dzieci w wieku 5-10 lat.

 Wszystkie zadania, quizy, gry edukacyjne dostępne są on-line bez konieczności pobierania oprogramowania.

Pamiętaj ZdobywcyWiedzy.pl, to również ćwiczenia z języka polskiego, przyrody i języka angielskiego.

To nie wszystko.

Rodzice i Nauczyciele otrzymają specjalny panel dzięki, któremu mogą sprawdzać postępy w nauce, a także zadawać prace domowe.

TWOJE DZIECKO BĘDZIE ZACHWYCONE.  NAUKA PRZEZ ZABAWĘ.

 

Kup Dostęp Demo 7 dni

Matematyka nie musi być trudna! zdobywcywiedzy.pl to portal edukacyjny, dzięki któremu Twoje dziecko polubi matematykę. Zadania online dla dzieci, które umieszczone są na platformie oferują uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom kompleksowy kurs przez wszystkie omawiane w szkole treści i tematy. Ćwiczenia z matematyki dla dzieci to również gwarancja postępów w nauce. Czego wspólnie z nami nauczy się Twoje dziecko?

Platforma internetowa ZdobywcyWiedzy.pl zawiera ćwiczenia edukacyjne z matematyki przeznaczone dla dzieci w wieku 5 - 10 lat.

Do wyboru są następujące działy:

Klasa 1 - ćwiczenia odpowiednie dla dzieci z przedziału wiekowego 5-7 lat,
Klasa 2 - zawiera materiał edukacyjny dla dzieci 7 i 8-letnich,
Klasa 3 - zadania, z których skorzystają 8,9 i 10-latkowie.

Kup Dostęp Demo 7 dni

EDUKACJA MATEMATYCZNA W KLASIE 1

Pierwsza klasa szkoły podstawowej to doskonały moment, aby zainteresować ucznia matematyką na tyle, aby została jego przyjaciółką na całe życie. Edukacja online dla dzieci jest w tym zakresie bardzo przydatnym narzędziem. Naszą intencją jest położenie nacisku na sferę rozumienia zarówno prostych, jak i trudniejszych zagadnień matematycznych na tym etapie kształcenia. W klasie pierwszej zdobywcywiedzy.pl pomogą dziecku opanować i utrwalić umiejętności z konkretnych obszarów. Ćwiczenia matematyczne zdobywcywiedzy.pl obejmują:

Liczenie:

 • Liczba a cyfra
 • Liczby w zakresie 0-100 (stopniowo, zgodnie rytmem pracy w szkole wprowadzamy ucznia w świat liczb. Prezentujemy liczby w zakresach 0-10, 0-20,0-100).
 • Dziecko będzie ćwiczyć zapis cyfrowy i słowny liczb.
 • Porównywanie liczb (która liczba jest większa/ mniejsza od drugiej)
 • Działania na liczbach w zakresie 0-20 (dodawanie z przekraczaniem i bez przekraczania progu dziesiątkowego)
 • Liczenie elementów
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-100 pełnymi dziesiątkami
 • Zbiory i porządkowanie elementów:
 • Tworzenie zbiorów równolicznych
  Porównywanie ilości elementów w zbiorach
  Klasyfikowanie obiektów
  Układanie elementów w kolejności rosnącej i malejącej
  Wprowadzenie określeń kierunków (po prawej, po lewej, z przodu, z tyłu)
  Numerowanie obiektów w seriach
  Określanie położenia obiektu względem innego obiektu (określenia takie jak: na, pod, obok, w, za)
 • Liczby rzymskie w zakresie 1-12 (odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim)

Geometria dla dzieci:

 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
 • Rozpoznawanie przedmiotów o kształcie danej figury geometrycznej

Kalendarz:

 • Dni tygodnia (nazwy i kolejność)
 • Miesiące (nazwy miesięcy i ich kolejność)

Zegar:

 • Odczytywanie i zaznaczanie godzin na zegarze tarczowym z 12 liczbami arabskimi na tarczy
 • Ćwiczenia z zegarami - tarczowym i elektronicznym
 • Odczytywanie i zaznaczanie godzin na zegarze elektronicznym

Obliczenia pieniężne:

 • Obliczenia pieniężne (działania matematyczne na monetach i banknotach), robienie zakupów, wydawanie reszty

Mierzenie długości:

 • Mierzenie przy użyciu innych przedmiotów
 • Jednostka miary centymetr
 • Mierzenie centymetrem

Waga:

 • Ważenie na wadze szalkowej i cyfrowej
 • Ważenie na kilogramy
 • Ważenie z użyciem odważników

Odczytywanie temperatury:

 • Co to jest termometr i jak go używać?
 • do czego służy termometr?
 • Odczytywanie temperatury
 • Jednostka miary temperatury - stopień Celsjusza

EDUKACJA MATEMATYCZNA W KLASIE 2

zdobywcywiedzy.pl w klasie drugiej oferują kontynuację i rozwinięcie tematów matematycznych. Quizy edukacyjne zawierają zarówno powtórzenie określonych zagadnień, jak również wprowadzają nowe, zgodnie z założeniami podstawy programowej. W klasie 2 Twoje dziecko nauczy się między innymi następujących zagadnień:

Działania na liczbach i zbiorach:

 • Porządkowanie elementów
  określanie położenia obiektu względem innego obiektu
  kontynuowanie regularności w prostych motywach i seriach (regularność i powtarzalność)
 • Liczby rzymskie w zakresie 1-12
  zapis słowny liczb rzymskich
  układanie malejąco i rosnąco
 • Liczby parzyste i nieparzyste
 • Dziesiątki i jedności (rozpoznawanie i wskazywanie cyfr dziesiątek i jedności w liczbach dwucyfrowych)
 • Porównywanie liczb (większa, mniejsza, równa)
 • Dodawanie w zakresie 0-50 bez przekraczania i z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • Odejmowanie w zakresie 0-50 bez przekraczania i z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • Mnożenie w zakresie 30
 • Dzielenie w zakresie 30

Geometria:

 • Utrwalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielokątów (wprowadzenie pojęcia boku)

Kalendarz:

 • Działania na kalendarzu z uwzględnieniem wskazywania tygodni przed daną datą, po dacie
 • Zapisywanie dat (również z zastosowaniem liczb rzymskich)

Zegar:

 • Odczytywanie wskazań zegara w systemie 12 i 24 godzinnym
 • Pojęcia wpół do, za pięć, pięć po
 • Zadania tekstowe związane z godzinami i obliczeniami zegarowymi

Obliczenia pieniężne:

 • Działania na monetach i banknotach

Miary i wagi:

 • Mierzenie odległości (wprowadzenie jednostek centymetr, metr)
 • Mierzenie ilości płynów (litr)
 • Odczytywanie temperatury (wskazywanie różnic w temperaturze cieplej – zimniej)
 • Obliczenia wagowe (kilogram, dekagram)

EDUKACJA MATEMATYCZNA W KLASIE 3

Zadania on-line dla dzieci w klasie 3 to już wyższy stopień wtajemniczenia! Ćwiczenia online z matematyki obfitują w coraz to trudniejsze zagadnienia, wprowadzając uczniów głębiej w świat liczb, działań, które można na nich wykonywać. Rozbudowane zostały działy dotyczące takich tematów jak miara, waga, zegar i kalendarz.

Liczby i działania na nich:

 • Ćwiczenie zapisu słownego liczb
 • Setki, dziesiątki i jedności
 • Porównywanie liczb
 • Dodawanie w zakresie 0-100 bez przekraczania progu dziesiątkowego
 • Dodawanie w zakresie 0-100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego
 • Mnożenie w zakresie 0-100
 • Dzielenie w zakresie 0-100
 • Ćwiczenia z tabliczki mnożenia
 • Kolejność wykonywania działań

Elementy geometrii:

 • Obliczanie obwodów figur
  obwód kwadratu
  obwód prostokąta
  obwód trójkąta
 • Symetria w geometrii (Rozpoznawanie figur symetrycznych)
 • Tworzenie symetrycznych rysunków

Kalendarz:

 • Odczytywanie dat z kalendarza
 • Obliczenia kalendarzowe typu 10 dni po 15 marca, dwa tygodnie po 1 kwietnia, trzecia niedziela maja
 • Układanie wydarzeń w kolejności chronologicznej

Zegar:

 • Wskazywanie godzin
 • Odczytywanie godzin
 • Obliczanie czasu podróży
 • Zapoznanie z pojęciami kwadrans, pół godziny, godzina, półtorej godziny

Pieniądze:

 • Robienie zakupów, wydawanie reszty
 • Ćwiczenia związane z posługiwaniem się pieniędzmi - odczytywanie cen produktów, cenników, tablic informacyjnych
 • Operowanie pojęciami droższy i tańszy
 • Jednostki - złote i grosze

Mierzenie:

 • Mierzenie odległości - jednostki miary: centymetr, metr, kilometr
 • Określanie odległości
 • Mierzenie objętości - litr, pół litra, ćwierć litra
 • Obliczanie objętości płynów

Temperatura:

 • Odczytywanie wskazań termometru, także tych poniżej zera
 • Obliczenia związane z temperaturą

Waga:

 • Określanie wagi przedmiotów (kilogram, gram, dekagram, tona)
 • Sortowanie przedmiotów wg wagi.
 • Proste wyrażenia dwumianowane typu 1kg 500g, 2kg 10 dag itp.
 • Określanie łącznej wagi przedmiotów
 • Stosowanie określeń lżejszy, cięższy
 • Łamigłówki związane z wagą przedmiotów
Dwa słowa na koniec… Przedstawiona powyżej lista nie wyczerpuje oczywiście wszystkich tematów, które realizuje platforma edukacyjna zdobywcywiedzy.pl. Gorąco zachęcamy Państwa do samodzielnego zapoznania się z zawartością merytoryczną, jaką posiadają nasze quizy i gry edukacyjne. Jesteśmy przekonani, że z łatwością odnajdziecie Państwo wszystkie tematy i zagadnienia, które interesują Państwa dzieci. Chcemy również, aby wszystkie nasze zadania online dla dzieci były podstawą do jeszcze lepszych wyników w nauce. Do zobaczenia w krainie matematyki!

TO NIE WSZYSTKO!

zdobywcywiedzy.pl to także ćwiczenia on-line, quizy, gry i zadania on-line z edukacji matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego. Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kup Dostęp Demo 7 dni

5% RABATU ZA ZAPIS NA NEWSLETTER!

FreshMail.pl