Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Animals - basic level

Nazwy zwierząt po angielsku dla dzieci - ćwiczenia

Materiał edukacyjny online z języka angielskiego, dzięki któremu dziecko nauczy się podstawowych słówek i zwrotów z kręgu tematycznego: nazwy zwierząt. Zadania są przeznaczone dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. Chcesz pomóc dziecku poznać zwierzęta po angielsku? Podstawowe słówka pomogą mu utrwalić gry edukacyjne online. W formie ciekawych quizów, puzzli czy zgadywanek mały uczeń szybko zapamięta zwierzęta po angielsku dla dzieci. Przy okazji będzie się świetnie bawić, więc nauka będzie o wiele bardziej efektywna. Angielski dla dzieci online sprawi, że nauka języka już nie będzie się kojarzyć ze szkolną nudą. Dziecko nauczy się słówek, jak np.: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey.

Kto się chowa za puzzlami?

Kto się chowa za puzzlami?

Nazwy zwierząt po angielsku

Nazwy zwierząt po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli ze zwierzętami i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo zwierząt. Słownictwo w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, cow, bull, horse, pig, chicken.

Zwierzęta domowe - Memory

Zwierzęta domowe - Memory

Zwierzęta domowe po angielsku

Zwierzęta domowe po angielsku. Uczeń grając utrwala nazwy zwierząt domowych w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają to samo zwierzę. Po znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę. Słówka w grze: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, cow, bull, horse, pig, chicken.
Znam już zwierzęta domowe!

Znam już zwierzęta domowe!

Zwierzęta po angielsku

Zwierzęta po angielsku. Utrwalenie słownictwa - zwierzęta domowe i hodowlane. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: dog, cat hamster, goldfish, turtle, cow, bull, horse, pig, chicken.
Ćwiczenia nazw zwierząt po angielsku - Zwierzęta z klocków - Animals - basic level

Zwierzęta z klocków

Ćwiczenia nazw zwierząt po angielsku

Ćwiczenia nazw zwierząt po angielsku. Utrwalenie nazw zwierząt domowych i hodowlanych. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, cow, bull, horse, pig, chicken.

Pisanie na czas

Pisanie na czas

Pisownia nazw zwierząt po angielsku

Pisownia nazw zwierząt po angielsku. Uczeń ćwiczy pisownię nazw zwierząt domowych w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, cow, bull, horse, pig, chicken.
Ułóż nazwy zwierząt

Ułóż nazwy zwierząt

Układanie nazw zwierząt po angielsku

Układanie nazw zwierząt po angielsku. Uczeń ćwiczy pisownię nazw zwierząt domowych w języku angielskim. Jego zadaniem jest układnie z klocków nazw zwierząt pojawiających się na obrazkach. Na wykonanie wszystkich zadań w grze jest ograniczona ilość czasu. Słówka w grze: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, cow, bull, horse, pig, chicken.

Jakie to zwierzę?

Jakie to zwierzę?

Rozpoznawanie angielskich nazw zwierząt

Rozpoznawanie angielskich nazw zwierząt. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie wymienionych w nagraniu elementów. Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.

Na spacer z Azorkiem

Na spacer z Azorkiem

Ćwiczenie I have got

Ćwiczenie I have got. Ćwiczenie konstrukcji "I've got....../ I haven't got...". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.
Harcerskie pytania

Harcerskie pytania

Ćwiczenie wyrażenia he has got

Ćwiczenie wyrażenia he has got. Ćwiczenie konstrukcji "He/she's got....../ He/she hasnt't got....". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.
Czy masz psa?

Czy masz psa?

Pytania o posiadanie po angielsku

Pytania o posiadanie po angielsku. Ćwiczenie konstrukcji "Have you got...?". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, guinea pig, rabbit, goldfish, parrot, snake, turtle.
Zwierzęta Jasia i Małgosi

Zwierzęta Jasia i Małgosi

Pytania o posiadanie angielski dla dzieci

Pytania o posiadanie angielski dla dzieci. Ćwiczenie konstrukcji " Has he/she got....?". Słownictwo wykorzystane w quizie: budgie, cat, dog, goldfish, guinea pig, hamster, parrot, rabbit, snake, turtle.
Witajcie w dżungli!

Witajcie w dżungli!

Dzikie zwierzęta po angielsku

Dzikie zwierzęta po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli ze zwierzętami i wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo zwierząt. Słownictwo w quizie: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider.

Dzikie zwierzęta - Memory

Dzikie zwierzęta - Memory

Memory po angielsku dzikie zwierzęta

Memory po angielsku dzikie zwierzęta. Gra memory. Uczeń utrwala nazwy dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają to samo zwierzę. Po znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę nazwy zwierzęcia. Słówka w grze: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider.
Zdjęcie z zebrą

Zdjęcie z zebrą

Utrwalanie nazw dzikich zwierząt po angielsku

Utrwalanie nazw dzikich zwierząt po angielsku. Uczeń ćwiczy nazywanie dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider.
Zwierzęta z dżungli - słówka angielskie - Rozsypany zwierzyniec - Animals - basic level

Rozsypany zwierzyniec

Zwierzęta z dżungli - słówka angielskie

Zwierzęta z dżungli - słówka angielskie. Utrwalenie nazw dzikich zwierząt. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider.

Być mistrzem klawiatury!

Być mistrzem klawiatury!

Angielski ćwiczenie pisowni

Angielski ćwiczenie pisowni. Uczeń ćwiczy pisownię nazw dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider.
Dzikie zwierzęta - klocki

Dzikie zwierzęta - klocki

Jak pisać nazwy zwierząt po angielsku?

Jak pisać nazwy zwierząt po angielsku? Uczeń ćwiczy pisownię nazw dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest układnie nazw zwierząt pojawiających się na obrazkach z klocków. Na wykonanie wszystkich zadań jest ograniczona ilość czasu! Słówka w grze: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider, hippo, crocodile.

Jak zbudowane są zwierzęta?

Jak zbudowane są zwierzęta?

Części ciała zwierząt po angielsku

Części ciała zwierząt po angielsku. Poznanie części ciała zwierząt. W pierwszej części quizu zadaniem ucznia jest klikanie we wskazane części ciała zwierząt i zapoznanie się z pisownią oraz wymową ich nazw. Słownictwo w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck, body, arms, teeth, nose, wings. W drugiej części quizu uczeń ma za zadanie wskazywać części ciała zwierząt wymieniane w nagraniach.
Rozumienie ze słuchu nazwy zwierząt - Czy byk ma futro? - Animals - basic level

Czy byk ma futro?

Rozumienie ze słuchu nazwy zwierząt

Rozumienie ze słuchu nazwy zwierząt. Utrwalenie nazw części ciała zwierząt. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck.

Zwierzęta po angielsku słownictwo - Zwierzę też ma ciało! - Animals - basic level

Zwierzę też ma ciało!

Zwierzęta po angielsku słownictwo

Zwierzęta po angielsku słownictwo. Utrwalenie nazw części ciała zwierząt. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: neck, body, arm, teeth, fur, nose, wings.

Owca ma futro

Owca ma futro

Wygląd zwierząt po angielsku

Wygląd zwierząt po angielsku. Ćwiczenie utrwalające znajomość części ciała zwierząt za pomocą konstrukcji "It's got?/ It hasn't got ...". Słownictwo wykorzystane w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck, body, arms, teeth, fur, nose, wings.
Słoń jest silny

Słoń jest silny

Cechy zwierząt po angielsku

Cechy zwierząt po angielsku. Ćwiczenie utrwalające opisywanie cech zwierząt za pomocą konstrukcji "It is?./ It isn't?.". Słownictwo wykorzystane w quizie: small, big, strong, short, long, slow, fast, hungry, thirsty, beautiful.
Ryba pływa

Ryba pływa

Umiejętności zwierząt po angielsku

Umiejętności zwierząt po angielsku. Ćwiczenie utrwalające opisywanie umiejętności zwierząt za pomocą konstrukcji "It can?./ It can't?.". Słownictwo wykorzystane w quizie: run, swim, climb, hunt, fly.