Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Części mowy

Części mowy - ćwiczenia interaktywne

Co to jest rzeczownik? Na jakie pytania odpowiada czasownik? Co określa przymiotnik? Jak używać przyimków? Chcesz pomóc dziecku utrwalić części mowy? Ćwiczenia, które przygotowaliśmy, ułatwią Ci to zadanie. Nasze gry edukacyjne online nie przypominają trudnych i nieciekawych zadań z podręczników. Są świetną rozrywką, która pomoże dzieciom utrwalić części mowy na poziomie klasy 3. Uczeń szybko nauczy się części mowy, a zadania będą dla niego nie tylko motywujące, ale i przyjemne.

Rodzaje rzeczowników - Lis, tulipan i ogrodnik - Z

Lis, tulipan i ogrodnik

Rodzaje rzeczowników

Rodzaje rzeczowników. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie rzeczowników do odpowiedniej kategorii: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy i zjawiska.
Co to jest nazwa własna - Nazwy własne - ZdobywcyW

Nazwy własne

Co to jest nazwa własna

Co to jest nazwa własna. Rzeczowniki - nazwy własne. Zadaniem ucznia jest znalezienie w rozsypance wyrazowej rzeczowników będących nazwami własnymi. Ćwiczenie ma na celu utrwalenie umiejętności rozpoznawania nazw własnych w podziale na kategorie: imiona i nazwiska, nazwy miast, nazwy rzek oraz nazwy planet.
Rozpoznawanie rzeczowników w zdaniach

Wycieczka na Mazury

Rozpoznawanie części mowy - rzeczowniki

Rozpoznawanie części mowy. Rzeczowniki. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie rzeczowników w zdaniu i podkreślenie ich wirtualnym markerem.

Ćwicz rozpoznawanie części mowy - Bezpieczny kompu

Bezpieczny komputer

Ćwicz rozpoznawanie części mowy

Ćwicz rozpoznawanie części mowy. Rzeczowniki. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie rzeczowników w zdaniu i podkreślenie ich.
Określanie rodzaju rzeczownika - Ten arbuz, Ta śli

Ten arbuz, ta śliwka ...

Określanie rodzaju rzeczownika

Określanie rodzaju rzeczownika. Quiz zawiera animowaną prezentację reguł gramatycznych dotyczących rodzaju rzeczownika. Po poznaniu reguł uczeń przyporządkowuje rzeczowniki do odpowiedniego rodzaju.
Rzeczownik rodzaje - Ta ekierka, to biurko

Ta ekierka, to biurko ...

Rzeczownik rodzaje

Rzeczownik rodzaje. Quiz zawiera animowaną prezentację reguł gramatycznych dotyczących rodzaju rzeczownika. Po poznaniu reguł uczeń przyporządkowuje rzeczowniki do odpowiedniego rodzaju.

Rodzaje rzeczownika - Męski, Żeński, Nijaki - Zdob

Męski, żeński, nijaki

Rodzaje rzeczownika

Rodzaje rzeczownika. Zadaniem ucznia jest pogrupowanie rzeczowników zgodnie z ich rodzajem.
Liczba rzeczownika - Pojedyncza, czy mnoga? - Zdob

Pojedyncza, czy mnoga?

Liczba rzeczownika

Liczba rzeczownika. Zadaniem ucznia jest umieszczenie przedstawionych rzeczowników odpowiednio w zbiorze "liczba pojedyncza" lub "liczba mnoga".
Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika - Brakujące

Brakujące rzeczowniki

liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie zdań rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
Kategorie czasownika - Co robi? Co się z nim dziej

Co robi? Co się z nim dzieje?

Kategorie czasownika

Kategorie czasownika. Zadaniem ucznia jest umieszczenie przedstawionych czasowników odpowiednio w zbiorze"co robi?" lub "co się z nim dzieje".
Podział czasowników - Urlop nad morzem - ZdobywcyW

Urlop nad morzem

Podział czasowników

Podział czasowników. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie czasowników w zdaniu i podkreślenie ich.
Czasownik jako część mowy - Kolorowe czasowniki -

Kolorowe czasowniki

Czasownik jako część mowy

Czasownik jako część mowy. Zadaniem ucznia jest pokolorowanie na zielono wszystkich czasowników w zdaniach.
Określanie liczby w zdaniu - Liczba czasownika - Z

Liczba czasownika

Określanie liczby w zdaniu

Określanie liczby w zdaniu. Czasownik - określenie liczby czasownika. Zadaniem ucznia jest przyporządkowanie zdań do odpowiedniej grupy na podstawie liczby czasownika użytego w zdaniu.
Liczba i osoba czasownika - Ja jadę, Ty jedziesz -

Ja jadę, ty jedziesz

Liczba i osoby czasownika

Liczba i osoba czasownika. Zadaniem ucznia jest dopasowanie czasownika w odpowiedniej formie do zbioru określającego kategorie liczby i osoby, w których występuje.
Czasowniki w zdaniach - Kasia... Książkę -Zdobywcy

Kasia ... książkę.

czasowniki w zdaniach

Czasowniki w zdaniach. Zadaniem ucznia jest wpisanie z klawiatury czasowników w odpowiedniej formie do zaprezentowanych zdań.
Czasy w języku polskim - Przeszły, przyszły, teraźniejszy - Części mowy

Przeszły, przyszły, teraźniejszy

Czasy w języku polskim

Czasy w języku polskim. Zadaniem ucznia jest przypisanie podanych w rozsypance wyrazowej czasowników do odpowiadającej im kategorii czasu.

Czasownik kategoria czasu - Było, Jest, Będzie - Z

Było, jest, będzie

czasownik kategoria czasu

Czasownik kategoria czasu. Zdaniem ucznia jest przesunięcie czasownika wyróżnionego w zdaniu do odpowiedniego zbioru określającego kategorię czasu.
Czas w czasownikach - Jaki to czas - ZdobywcyWiedz

Jaki to czas?

Czas w czasownikach

Czas w czasownikach. Zadaniem ucznia jest określenie, w jakim czasie są przedstawione czasowniki i przyporządkowanie ich do czasu teraźniejszego, przyszłego lub przeszłego.
Ćwiczenia czas przyszły - Będzie, będziemy - Zdoby

Będzie, będziemy ...

Ćwiczenia czas przyszły, teraźniejszy i przeszły

Ćwiczenia czas przyszły, teraźniejszy i przeszły. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie zdań w tekście czasownikami w odpowiedniej formie czasu przeszłego, teraźniejszego lub przyszłego.
Przymiotnik dla dzieci - Pomarańczowe przymiotniki

Pomarańczowe przymiotniki

Przymiotnik dla dzieci

Przymiotnik dla dzieci. Zadaniem ucznia jest pokolorowanie na zółto wszystkich przymiotników w zdaniach.
Ćwiczenia z przymiotnikiem - Zielony, wiosenny ogr

Zielony, wiosenny ogród

Ćwiczenia z przymiotnikiem

Ćwiczenia z przymiotnikiem. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie przymiotników w zdaniu i podkreślenie ich.
Przymiotniki online - Kolorowe przymiotniki - Zdob

Kolorowe przymiotniki

Przymiotniki online

Przymiotniki online. Zadaniem ucznia jest rozwiązanie krzyżówki z przymiotnikami określającymi kolory.
Określanie rodzaju przymiotnika - Jaki, jaka, jaki

Jaki, jaka, jakie?

Określanie rodzaju przymiotnika

Określanie rodzaju przymiotnika. Zadaniem dziecka jest dopasowanie przymiotnika w odpowiednim rodzaju do zaprezentowanego obrazka.
Przymiotniki rodzaje - Nowa książka, cienki zeszyt

Nowa książka, cienki zeszyt

Przymiotniki rodzaje

Przymiotniki rodzaje. Zadaniem dziecka jest przeniesienie zaprezentowanych przymiotników do odpowiednich zbiorów zgodnie z ich rodzajem.
Przymiotniki stopniowanie - Duży, większy, najwięk

Duży, większy, największy

Przymiotniki stopniowanie

Przymiotniki stopniowanie. Dziecko nauczy się stopniowania przymiotników na podstawie dopasowania przymiotnika w odpowiednim stopniu do przedstawionej ilustracji.
Ćwiczenia z przysłówkami - Żółte przysłówki

Żółte przysłówki

Ćwiczenia z przysłówkami

Ćwiczenia z przysłówkami. Zadaniem ucznia jest pokolorowanie na żółto wszystkich przysłówków w zdaniach.

Definicja przysłówka - Przysłówki z mojej główki -

Przysłówki z mojej główki

Definicja przysłówka

Definicja przysłówka. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie przysłówka w zdaniu i podkreślenie go.
Co to jest przyimek - Wejdź do pokoju! - ZdobywcyW

Wejdź do pokoju!

Co to jest przyimek

Co to jest przyimek. Zadaniem ucznia jest dopasowanie jednego z trzech przyimków do wyboru w każdym z zaprezentowanych zdań.
Przyimki polskie - Spotkanie na boisku - Części mowy

Spotkanie na boisku

Przyimki polskie

Przyimki polskie. Zadaniem ucznia jest dopasowanie jednego z trzech przyimków do wyboru w każdym z zaprezentowanych zdań w tekście.

Przykłady przysłówków - Rozmaite puzzle - Części mowy

Rozmaite puzzle

Przykłady przysłówków

Przykłady przysłówków i innych części mowy. Zadaniem ucznia jest takie dopasowanie w pary puzzli z rozsypanki, aby ułożona para stanowiła wyraz i nazwę części mowy, jaką jest dane słowo.

Części mowy rozpoznawanie - Jaka to część mowy - Z

Jaka to część mowy?

Części mowy rozpoznawanie

Części mowy rozpoznawanie. Zadaniem ucznia jest takie dopasowanie w pary puzzli z rozsypanki, aby ułożona para stanowiła wyraz i nazwę części mowy, jaką jest dane słowo.
Jak to część mowy - Część 1 - ZdobywcyWiedzy.pl

Części mowy - część 1

Jaka to część mowy

Jaka to część mowy? Zadaniem ucznia jest dopasowanie wyrazów z rozsypanki do konkretnej nazwy części mowy z polecenia.
Części mowy ćwiczenia - Część 2 - ZdobywcyWiedzy.p

Części mowy - część 2

Części mowy ćwiczenia

Części mowy ćwiczenia. Zadaniem ucznia jest wybranie wszystkich wyrazów z rozsypanki, które odpowiadają części mowy zaprezentowanej w poleceniu.
Nazywanie części mowy - Zagadkowy król - ZdobywcyW

Zagadkowy król

Nazywanie części mowy

Nazywanie części mowy. Test na rozpoznawanie. Zadaniem ucznia jest udzielanie odpowiedzi na pytania odnośnie części mowy w zdaniach. Pytania są testowe.