PRZYRODA ĆWICZENIA ON‑LINE DLA DZIECI 5‑7 LAT

Ćwiczenia online w klasie pierwszej to przede wszystkim wprowadzenie dziecka w świat roślin i zwierząt. Dziecko nauczy się podstawowych pojęć i terminów w zakresie rytmu życia przyrody, zmienności pór roku i współżycia flory i fauny, rozpoznawania i zrozumienia powodów, dla których występują określone zjawiska atmosferyczne. Nauka online, oprócz roślin i zwierząt, wprowadzi ucznia w świat przyrody nieożywionej; dzięki temu dziecko pozna swoją ojczyznę - Polskę, jak również wyjrzy poza granice naszej planety - w bezkresną przestrzeń kosmosu. Poniżej lista przykładowych tematów quizów i gier dla dzieci:

Edukacja przyrodnicza jest jedną z najbardziej lubianych przez uczniów. Wszystko, co ma związek z przyrodą jest przez ucznia odbierane w sposób nadzwyczaj instynktowny i wzbudza ogromną ciekawość. To naturalne dla dzieci w wieku 5-10 lat zainteresowanie przyrodą jest wspaniałą okazją do tego, aby prezentować wartościowe treści i zaspokajać w dzieciach głód wiedzy w tym zakresie.

TO NIE WSZYSTKO!

Portal zdobywcywiedzy.pl to także ćwiczenia on-line, quizy, gry i zadania on-line z edukacji polonistycznej, matematycznej i języka angielskiego.