Tryb gość - ćwiczenia ograniczone czasowo. Zarejestruj bezpłatne konto, żeby mieć dostęp do wielu ćwiczeń w pełnej wersji.

Części mowy

Części mowy odmienne i nieodmienne. Co to jest rzeczownik?

Na jakie pytania odpowiada czasownik? Co określa przymiotnik?, Jak używać przyimków? Pozwól dziecku znaleźć odpowiedzi na te pytania razem z ćwiczeniami edukacyjnymi online ZdobywcyWiedzy.pl

Typy rzeczowników - "Rz" jak rzeczowniki, cz. 1 -

"RZ" jak rzeczowniki, cz.1

Typy rzeczowników

Typy rzeczowników. Quiz zawiera prezentację dotyczącą kategorii rzeczownika (osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy) oraz wyboru pytań o ww. kategorie. Po obejrzeniu prezentacji zadaniem ucznia jest udzielanie odpowiedzi na pytania sprawdzające wiadomości z prezentacji.
Kategorie rzeczownika - "Rz" jak rzeczowniki, cz.

"RZ" jak rzeczowniki, cz.2

Kategorie rzeczownika

Kategorie rzeczownika. Zadaniem ucznia jest pogrupowanie podanych rzeczowników odpowiednio do kategorii: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy.
Podział rzeczowników - "Rz" jak rzeczowniki, cz. 3

"RZ" jak rzeczowniki, cz.3

Podział rzeczowników

Podział rzeczowników. Zadaniem ucznia jest pogrupowanie podanych rzeczowników odpowiednio do kategorii: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy.
Zadania online z rzeczownikiem - "Rz" jak rzeczown

"RZ" jak rzeczowniki, cz.4

Zadania online z rzeczownikiem

Zadania online z rzeczownikiem. Zadaniem ucznia jest pogrupowanie podanych rzeczowników odpowiednio do kategorii: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy.
Rzeczownik dla dzieci - Gdzie schowały się rzeczow

Gdzie schowały się rzeczowniki?

Rzeczownik dla dzieci

Rzeczownik dla dzieci. Rozpoznawanie rzeczowników. Zadaniem ucznia jest wskazanie w rozsypance wyrazów, które są rzeczownikami.
Rzeczownik w zdaniu - Rzeczowniki w moim pokoju -

Rzeczowniki w moim pokoju

Rzeczownik w zdaniu

Rzeczownik w zdaniu. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie przedstawionych zdań o odpowiednie rzeczowniki z rozsypanki.
Ćwiczenia z rzeczownikiem - Nasz piesek Reksio - Z

Nasz piesek Reksio

Ćwiczenia z rzeczownikiem

Ćwiczenia z rzeczownikiem. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie przedstawionych zdań o odpowiednie rzeczowniki z rozsypanki.
Zadania z rzeczownikiem - Ciężarówka z rzeczownika

Ciężarówka z rzeczownikami

Zadania z rzeczownikiem

Zadania z rzeczownikiem. Rozpoznawanie rzeczownika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów będących rzeczownikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.
O rzeczowniku - Gdzie wczoraj byliśmy? - ZdobywcyW

Gdzie wczoraj byliśmy?

O rzeczowniku

O rzeczowniku. Rozpoznawanie rzeczownika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów będących rzeczownikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.
Część mowy rzeczownik - Rzeczownikowa wykreślanka

Rzeczownikowa wykreślanka

Część mowy rzeczownik

Część mowy rzeczownik. Zadaniem ucznia jest zakreślenie kursorem wszystkich wyrazów , które są rzeczownikami, na literowej planszy. Wyrazy do odnalezienia znajdują się po prawej stronie ekranu.
Informacje o rzeczowniku - Jeden, czy wiele? - Zdo

Jeden, czy wiele ?

Informacje o rzeczowniku

Informacje o rzeczowniku. Zadaniem ucznia jest połączenie w pary wyrazów odpowiadających sobie znaczeniowo w kontekście liczby pojedyńczej i mnogiej.
Odmiana rzeczownika przez liczby - Znajdź różnice

Znajdź różnice

Odmiana rzeczownika przez liczby

Odmiana rzeczownika. Zadaniem ucznia jest porównanie dwóch obrazków, odnalezienie i wskazanie pięciu różnic między nimi. Wraz z każdą odkrytą różnicą, czeka na ucznia zadanie -do wykonania (określenie poprawnej formy wyrażenia liczby rzeczownika).
Rodzina wyrazów - Co pasuje a co nie? - ZdobywcyWi

Co pasuje a co nie?

Rodzina wyrazów

Rodzina wyrazów. Zadaniem ucznia jest odnalezienie i wskazanie pięciu pasujących do siebie znaczeniowo wyrazów ze zbioru ośmiu słów.
Wyrazy pokrewne - Tata pająk - ZdobywcyWiedzy.pl

Tata pająk

Wyrazy pokrewne

Wyrazy pokrewne. Zadaniem ucznia jest odnalezienie na pajęczynie wyrazów z tej samej rodziny co wyraz, który trzyma pająk. Uczeń łączy pasujące do siebie wyrazy odpowiednio liniami.
Grupowanie wyrazów - Rodzinna pajęczyna - Zdobywcy

Rodzinna pajęczyna

Grupowanie wyrazów

Grupowanie wyrazów. Zadaniem ucznia jest odnalezienie na pajęczynie wyrazów z tej samej rodziny co wyraz, który trzyma pająk. Uczeń łączy pasujące do siebie wyrazy odpowiednio liniami.
Ćwiczenia z czasownika - Gdzie schowały się czasow

Gdzie schowały się czasowniki?

Ćwiczenia z czasownika

Ćwiczenia z czasownika. Rozpoznawanie czasowników. Zadaniem ucznia jest wskazanie w rozsypance wyrazów, które są czasownikami.
Zadania z czasownikami - Tomek reperuje samochód -

Tomek reperuje samochód

Zadania z czasownikami

Zadania z czasownikami. Rozpoznawanie czasownika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów będących czasownikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.
Czasowniki dla dzieci - Ciężarówka z czasownikami

Ciężarówka z czasownikami

Czasowniki dla dzieci

Czasowniki dla dzieci. Rozpoznawanie czasownika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów będących czasownikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.
Informacje o czasowniku - Czasownikowa wykreślanka

Czasownikowa wykreślanka

Informacje o czasowniku

Informacje o czasowniku. Zadaniem ucznia jest zakreślenie kursorem wszystkich wyrazów , które są czasownikami, na literowej planszy. Wyrazy do odnalezienia znajdują się po prawej stronie ekranu.
Co to jest przymiotnik - Przymiotnikowa rozsypanka

Przymiotnikowa rozsypanka

Co to jest przymiotnik

Co to jest przymiotnik. Rozpoznawanie przymiotników. Zadaniem ucznia jest wskazanie w rozsypance wyrazów, które są przymiotnikami.
Przymiotnik w zdaniu - Ciężarówka z przymiotnikami

Ciężarówka z przymiotnikami

Przymiotnik w zdaniu

Przymiotnik w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów, będących przymiotnikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.

Informacje o przymiotniku - Skarby dziadka - Zdoby

Skarby dziadka

Informacje o przymiotniku

Informacje o przymiotniku. Rozpoznawanie przymiotnika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów, będących przymiotnikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.
Nauka części mowy - Przymiotnikowa wykreślanka - Z

Przymiotnikowa wykreślanka

Zadania z przymiotnikami

Zadania z przymiotnikami. Rozpoznawanie przymiotnika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce słów, będących przymiotnikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.
Ćwiczenia z części mowy - Przyszła zima... - Zdoby

Przyszła zima...

Ćwiczenia z części mowy

Ćwiczenia z części mowy. Sortowanie wyrazów. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentującą dane części mowy.
Zadania z części mowy - Idzie wiosna - ZdobywcyWie

Idzie wiosna

Zadania z części mowy

Zadania z części mowy. Sortowanie wyrazów. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentującą dane części mowy.
Rodzaje części mowy - Nareszcie lato! - ZdobywcyWi

Nareszcie lato!

Rodzaje części mowy

Rodzaje części mowy. Sortowanie wyrazów. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentującą dane części mowy.
Części mowy w zdaniu - Już jesień - ZdobywcyWiedzy

Już jesień

Części mowy w zdaniu

Części mowy w zdaniu. Sortowanie wyrazów. Zadaniem ucznia jest przeciągnięcie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentującą dane części mowy.
Gry z częściami mowy - Znowu zima - ZdobywcyWiedzy

Znowu zima

Gry z częściami mowy

Gry z częściami mowy. Sortowanie wyrazów w zdaniu. Zadaniem ucznia jest rozłożenie zdań i przeniesienie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentujacą dane cześci mowy.
Części mowy dla dzieci - Marcowe słońce - Zdobywcy

Marcowe słońce

Części mowy dla dzieci

Części mowy dla dzieci. Sortowanie wyrazów w zdaniu. Zadaniem ucznia jest rozłożenie zdań i przeniesienie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentującą dane części mowy.
Wszystkie części mowy - Kochamy lato - ZdobywcyWie

Kochamy lato

Wszystkie części mowy

Wszystkie części mowy. Sortowanie wyrazów w zdaniu. Zadaniem ucznia jest rozłożenie zdań i przeniesienie wyrazów na odpowiednią tratwę, reprezentującą dane części mowy.
Rzeczowniki i inne części mowy - 2 klasa SP.

Rozpoznawanie części mowy

Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki

Rozpoznawanie części mowy - zadaniem ucznia jest rozłożenie zdań i przeniesienie rzeczowników, czasowników i przymiotników do zbioru reprezentującego daną część mowy. Piękna oprawa graficzna - zbiory z częściami mowy symbolizują tratwy.

Przyimek w zdaniu- Kot, notes i przyimki - Zdobywc

Kot, notes i przyimki

Przyimek w zdaniu

Przyimek w zdaniu. Zadaniem ucznia jest klikanie wyszarzonych grafik, wysłuchanie nagrania audio i wykonanie polecenia związanego w wykorzystaniem przyimków.
Ćwiczenia z przyimkami - Kocie przyimki - Zdobywcy

Kocie przyimki

Ćwiczenia z przyimkami

Ćwiczenia z przyimkami. Zadaniem ucznia jest uzupełniania zdań przyimkami. Uczeń ćwiczy stosowanie przyimków w zdaniach.
Nauka przyimków - Wpisz przyimki! - ZdobywcyWiedzy

Wpisz przyimki!

Nauka przyimków

Nauka przyimków. Zadaniem ucznia jest uzupełnianie zdań odpowiednimi przyimkami na podstawie przedstawionych ilustracji.
Przyimek dla dzieci - Kot uczy przyimków - Zdobywc

Kot uczy przyimków

Przyimek dla dzieci

Przyimek dla dzieci. Zadaniem ucznia jest wskazanie obrazka symbolizującego użycie w prezentowanym zdaniu przyimka.